Pereiti prie turinio

D Ė M E S I O !
2023.05.06 pakartotinio susirinkimo metu buvo išrinkta nauja Bendrijos pirmininkė, kiti Bendrijos atstovai
2023.05.15 VĮ Registrų centras įregistravo naujos sudėties SB “Žaluma” valdybą
VALDYBA
IEVA KAMINSKIENĖ - bendrijos pirmininkė. Tel. nr.: +370 685 52661
Valdybos nariai:
VILMA Sorakienė
ANDREJUS Puzakovas
DANIEL Obdula
EGIDIJUS Bargaila
Kontaktai:
zalumieciai@gmail.com
BUHALTERIJA
INESA Stankūnienė
buhalterijazalumieciai@gmail.com
Telefonu susisiekti galima trečiadieniais 16:00-18:00 (+370 650 53059)
REVIZIJOS KOMISIJA
LAURA Naruševičė (komisijos pirmininkė)
NIJOLĖ Stirnienė
BRIGITA Sprindienė
LAIKINOJI KOMISIJA AKTUALIEMS BENDRIJOS KLAUSIMAMS
ILJA Kurkin (+370 698 05555)
JULIUS Puodžiuvelis (+370 600 41542)
NIJOLĖ Stirnienė (+370 686 47529)
Mokesčiai už einamuosius metus mokami iki birželio 1d. Sodininkų bendrijos “Žaluma” sąskaita SEB banke:
LT30 7044 0600 0800 2834 Mokėjimo nurodyme įrašykite sklypo numerį ir metus už kuriuos mokama.
Mokesčių dydžiai pagal metus:
iki 2014 m. - 20 Lt/aras
2015 m. - 6 Eur/aras
2016-2018 m. - 4 Eur/aras
2019-2021 m. - 4 Eur/aras + 16 Eur tikslinis
2022-2023 m. - 6 Eur/aras + 15 Eur nario mokestis
Dėkojame pareigingiems, o visus, kurie dar turi įsiskolinimų už praėjusius laikotarpius, kviečiame tą padaryti kuo greičiau!
SB “ŽALUMA” valdyba

Informuojame, jog 2023.05.03 iš projektavimo įmonės buvo gautas prašymas įtraukti į susirinkimo dienotvarkę klausimą "Dėl pritarimo SB "Žaluma" sklypo, esančio Žalumos 6-oji g. 5, sodo pastato pajungimui prie elektros tinklų projektui". Šio klausimo trumpas paaiškinimas: minėtame sklype projektuojamas sodo pastato pajungimas prie elektros tinklų NŽT iš projektuotojų dar 2021 m. rugsėjį paprašė pateikti SB "Žaluma" visuotinio susirinkimo metu gautą pritarimą projektiniams sprendiniams SB "Žaluma" valdyba susirinkimo metu siūlys pritarti parengtiems techniniams sprendiniams Daugiau detalesnės informacijos, situacijos foto, ar susipažinimą su brėžiniais galima gauti kreipiantis el. paštu zalumieciai@gmail.com Apibendrinant abu papildymus (04.17 ir 05.03), į susirinkimo dienotvarkės Kitų klausimų sritį (darbotvarkės medžiagos 10.3. punkto pagrindu) įtraukiami tokie papildomi sprendimai balsavimui: "Dėl pritarimo nuovažos suformavimui per valstybinę žemę į Žalumos 6-oji g. 1 sklypą iš Žalumos 5-osios g.". "Dėl pritarimo SB "Žaluma" sklypo, esančio Žalumos 6-oji g. 5, sodo pastato pajungimui prie elektros tinklų projektui". "Dėl SB "Žaluma" narių įgaliojimo bendrijos pirmininkui suteikimo derinti techninius projektus, sprendinius be atskiro visuotinio narių susirinkimo".

Ieva Kaminskienė
Sveiki, Žalumiečiai. Esu Ieva Kaminskienė . Bendrijoje esu nuo pat jos įkūrimo t.y. 1991 metų. Pastoviai bendrijoje gyvenu jau 15 metų. Man visada buvo ir yra svarbi bendruomenės gyvenimo kokybė. Esu iniciatyvus žmogus. Organizavau vaikų žaidimo aikštelės įrengimą, žiemos metu organizuoju kelių valymo darbus, taip pat esu įvairių bendruomenės švenčių organizatorė. Tai darau neatlygintinai visų bendrijos narių labui. Kandidatuodama siekiu vieno tikslo - kad visiems bendrijoje būtų gera ne tik atvažiuoti vasarą, bet ir gyventi visą laiką.
Jei mane išrinktų, pirmas darbas, kurį matau - tai perimti bendrijos dokumentaciją ir buhalteriją, nes be jų tolimesni darbai yra bevaisiai, jei norime kuo greičiau panaikinti įsiskolinimus kreipiantis į skolininkus. Kol sąskaita areštuota, tol bendrija negali pasinaudoti jokiomis gaunamomis pajamomis iš mokančių mokesčius. Bet gyventi reikia dabar, ne kažkada, todėl antras darbas kuris būtinas - tai kreiptis į skolą administruojantį antstolį, gauti jo rašytinį pritarimą arba atmetimą dėl tam tikros sumos atlaisvinimo būtinosioms reikmėms (privalomi mokesčiai valstybei, pašto ir kitos išlaidos dėl skolininkų raginimo ir pan.). Jei antstolis atmestų tokį prašymą, jo pagrindu galima kreiptis į teismą dėl to paties, nes bendrija negalinti pasinaudoti jokiomis disponuojamomis lėšomis kaip juridinis asmuo tiesiog negali išgyventi. Suprasdama tokią situaciją, jei mane išrinktų ne tik į valdybą, bet ir į pirmininkes, esu pasirengusi kurį laiką dirbti neatlygintinai.
Taigi, visa energija ir koncentracija būtų į skolos panaikinimą. Kai tai pasieksime, galėsime normaliai pradėti planuoti kaip ir ką susitvarkyti kelių atžvilgiu, atliekų rūšiavimą, daug kitų aktualių dalykų kuriems reikia lėšų.
Keliantiems klausimus ir norintiems atsakymų dėl skolų susidarymo galiu pasakyti kad pirmiausia reikia žiūrėti į ateitį, bet nepamiršti ir lygiagrečiai tvarkytis su tuo kas jau praėjo - visgi, tie kas nemokėjęs mokesčių, turi aiškiai suprasti ir pajausti, jog skolų niekas nenurašys. Raginu ir tikiuosi kad gegužės 6 dieną visi būsime pilietiški ir dalyvausime susirinkime. Kviečiu visus!

 

2023.04.15 kaip ir planuota vyko visuotinis narių susirinkimas. Jam buvo taikomas kvorumo reikalavimas, t.y. kad jame galima būtų priimti sprendimus numatytais klausimais, turėjo užsiregistruoti daugiau nei 1/2 visų narių. Kadangi užsiregistravo 26 nariai, šis susirinkimas laikomas neįvykusiu, tačiau jo fiksavimas protokolu yra būtinas.
PRIMENAME, jog pakartotinis visuotinis narių susirinkimas įvyks 2023 m. gegužės 6 d. 10:00 val. toje pačioje vietoje.
Taip pat informuojame, jog 2023.04.15 buvo gautas SB "Žaluma" nario prašymas įtraukti į visuotinio susirinkimo dienotvarkę prie kitų klausimų vieną papildomą klausimą sprendimui: "Dėl pritarimo nuovažos suformavimui per valstybinę žemę į Žalumos 6-oji g. 1 sklypą iš Žalumos 5-osios g."
Šio klausimo trumpas paaiškinimas:
minėtame sklype projektuojamas gyv. namas
NŽT iš projektuotojų paprašė pateikti SB "Žaluma" pritarimą projektiniams sprendiniams
2022 metais buvęs bendrijos pirmininkas suderino projektą
NŽT projektuotojams atmetė prašymą išduoti statybos leidimą motyvuodami tuo, jog turi būti pateikiamas ne bendrijos pirmininko, bet visuotinio bendrijos narių susirinkimo sprendimas pritarti projektiniams sprendiniams
SB "Žaluma" valdyba susirinkimo metu siūlys pritarti parengtiems techniniams sprendiniams
Daugiau detalesnės informacijos, situacijos foto, ar susipažinimą su brėžiniais galima gauti kreipiantis el. paštu zalumieciai@gmail.com
Kadangi ši situacija parodo, jog esamas reglamentavimas nėra lankstus ir kiekvieną kart tokiam suderinimui organizuoti visuotinius narių susirinkimus nėra efektyvu, į susirinkimo dienotvarkės Kitų klausimų sritį (darbotvarkės medžiagos 10.3. punkto pagrindu) įtraukiami 2 papildomi sprendimai balsavimui:
"Dėl pritarimo nuovažos suformavimui per valstybinę žemę į Žalumos 6-oji g. 1 sklypą iš Žalumos 5-osios g."
"Dėl SB "Žaluma" narių įgaliojimo bendrijos pirmininkui suteikimo derinti techninius projektus, sprendinius be atskiro visuotinio narių susirinkimo.

SODININKŲ BENDRIJOS ŽALUMA NARIŲ ŽINIAI!

2023 M. BALANDŽIO 15 D. (ŠEŠTADIENĮ) 10 VAL. ŠAUKIAMAS NARIŲ SUSIRINKIMAS, KURIS ĮVYKS BENDRIJOS BENDRO NAUDOJIMO SKLYPE 5F (TARP ŽALUMOS 1-OS IR 5-OS GATVIŲ, VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖ)

NESUSIRINKUS KVORUMUI PAKARTOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS BUS ŠAUKIAMAS 2023 M. GEGUŽĖS 6 D. (ŠEŠTADIENĮ), 10 VAL. TOJE PAČIOJE VIETOJE, PAGAL TĄ PAČIĄ DARBOTVARKĘ

Su svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti Bendrijos facebook paskyroje, sb-zaluma.lt, taip pat kreipiantis el. paštu zalumieciai@gmail.com arba iš anksto susitarus telefonu 8-650 64500 ir atvykus adresu Žalumos 27-oji g. 3, Brinkiškės
Susirinkimą šaukia valdyba
Apie šį susirinkimą paskelbta Valstiečių 04.01d. laikraštyje, Bendrijos svetainėje sb-zaluma.lt, bei facebook paskyroje facebook.com/groups/zalumaSusirinkimo dienotvarkė
1. Informacijos apie esamą ūkinę ir finansinę situaciją pristatymas
2. Pajamų-išlaidų ataskaitos už 2022 m. tvirtinimas
3. Naujos redakcijos įstatų tvirtinimas
4. Valdybos darbo reglamento tvirtinimas
5. Valdybos pirmininkės atsistatydinimo prašymo svarstymas
6. Valdybos narių ir valdybos pirmininko rinkimai
7. Pajamų-išlaidų sąmatos už 2023 m. tvirtinimas, valdybos pirmininko atlygio nustatymas
8. Revizijos narių ir jos pirmininko rinkimai
9. Laikinosios komisijos sudarymas iš bendrijos narių aktualiems bendrijos klausimams nagrinėti
10. Kiti klausimaiKVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI!
Jeigu dėl kokių nors priežasčių negalėtumėte dalyvauti visuotiniame susirinkime, informuojame apie išankstinio balsavimo tvarką
Atkreipiame dėmesį, jog balandžio 15d. susirinkimas bus laikomas įvykusiu, tik jei jame bus užsiregistravę daugiau kaip pusė visų Bendrijos narių, o pakartotiniam susirinkimui gegužės 6d. kvorumo reikalavimas jau nėra taikomas.
Apie savo sprendimą balsuoti raštu Bendrijos nariai informuoja valdybą ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo pradžios. Informuoti galima el. paštu zalumieciai@gmail.com, SMS žinute arba atvykus iš anksto balsuoti žemiau pateiktais kontaktais.
Išankstinio balsavimo biuletenius išduoda valdyba.
Iš anksto raštu balsuoti galima ne vėliau kaip 2 dienos iki susirinkimo pradžios.
Atvykę iš anksto balsuoti asmenys su savimi turi turėti asmens dokumentą tapatybei nustatyti, jei turi – sodininko nario pažymėjimą (knygelę).
Asmenys, negalintys dalyvauti tiesiogiai susirinkime, savo valią gali išreikšti per įgaliotą atstovą. Bendrijos nario artimajam giminaičiui gali būti duodamas paprastos, notaro nepatvirtintos, rašytinės formos įgaliojimas atstovauti Bendrijos narių susirinkime, nurodant įgaliojimo terminą, teises ir pareigas. Jei atstovauja kitas asmuo - būtinas notaro patvirtinimas.
Su svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti Bendrijos facebook paskyroje, sb-zaluma.lt, taip pat kreipiantis el. paštu zalumieciai@gmail.com arba iš anksto susitarus telefonu 8-650-64500 ir atvykus adresu Žalumos 27-oji g. 3, BrinkiškėsBalsuoti iš anksto raštu galima sodų bendrijoje „Žaluma“. Dėl datos ir laiko susisiekti telefono nr.:
8-650-64500 – Žalumos 27-oji g. 3
8-686-32596 – Žalumos 26-oji g. 5
Dokumentai:

Sodų bendrijų kelių klausimas pagaliau iš Vyriausybės keliauja į Seimą. [Sodininkų bendrijų įstatymo pakeitimo – LSBA red.] įstatymo projektu siūloma numatyti galimybes savivaldybėms, esant sodininkų bendrių iniciatyvai, įsiregistruoti kelius savo nuosavybėn, neformuojant jiems valstybinės žemės sklypo. Skaičiuojama, kad Įstatymui įgyvendinti 2024–2025 metais reikės apie 400 tūkstančių eurų papildomų valstybės, savivaldybių biudžeto ir kitų valstybės fondų lėšų, kurios reikalingos būtinoms registracijos procedūroms atlikti. Planuojama, kad per šį laikotarpį savivaldybėms bus perduota apie 200 tūkstančiai kilometrų sodininkų bendrijų kelių.

Plačiau apie tai:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/810fbce0a38a11ed924fd817f8fa798e?positionInSearchResults=11&searchModelUUID=7e792847-22e4-4d2f-8f3c-8e1b2a797a2f

Reaguodamas į dalies sodininkų susirūpinimą bendrijos finansine padėtimi ir jos apskaita, įkeliu ekspertinio vertinimo aktą su visais pajamų ir išlaidų duomenimis.
Pastebėtina, kad pagal sodininkų bendrijų 2020 m, ir ankstesnių metų įstatymus, numatytas reikalavimas viešinti tiktai visuotinių susirinkimų protokolus .

Valdybos pirmininkas Jonas Narkevičius.

1.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis 2.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis 3.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis 4.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis 5.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis 6.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis 7.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis 8.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis