Raštas Vilniaus r. savivaldybei “Dėl saugotinų medžių ir krūmų kriterijų taikymo išaiškinimo”

SODININKŲ BENDRIJA „ŽALUMA“

Kodas 191518644, registruota – Minties g. 11-12, buveinė – Kęstučio g. 35-5

Vilnius, tel. 8 652 68833, el. p. jonas.zaluma@gmail.com 

 

Vilniaus rajono savivaldybės

Žemės ūkio skyriui                                                         2018-08-09 Nr.43

 

PRAŠYMAS

Dėl saugotinų medžių ir krūmų kriterijų taikymo išaiškinimo

 

Nuo š.m.liepos 1d. įsigaliojus  naujam LR  vyriausybės nutarimui dėl kriterijų pagal kuriuos priskiriami tam tikri medžiai iškyla nemažai klausimų ir naiškumų.

Neaiški situacija dėl sodų bendrijose sodininkų privačių sklypų. Jeigu jie priskiriami prie privačios žemės ( 7 punktas ) ir bus reikalingi leidimai nereikalingiems medžiams pašalinti, kils daug sąmyšio. Pvz, per daugelį metų individualaus sodo sklypo pakraštyje 1-3 m. atstumu nuo kaimyno sklypo ribos užaugusi pušis, beržas, ąžuolas ir kiti ( tokių pavyzdžių ne vienas), o kaimynas reikalauja juos pašalinti . Jeigu Tarnyba neleis- prasidės teisminiai maratonai. Kitu atveju, jeigu sklype yra daugiau užaugusių saugotinų medžių ir jeigu savinininkas savo nuožiūra neturi teisės tvarkytis, jo nuosavybė (sklypas) gali tapti bevertė.

Manytume, kad privačiuose, nedidelio ploto sodininkų sklypuose , reiktų palikti seną tvarką, t.y. patys sodininkai turėtų spręsti savaime užaugusių  ar užaugintų želdinių likimą.

Apribojimai vietinės reikšmės kelio juostoje ( 13.2 punktas, tai tur būt ir bendrijos gatvės), jeigu jie taikytini ir bendrijoms, sukurs nemažai problemų,  nes daug kur pakraščiuose yra priaugusių medžių.Tvarkant gatves, rengiant inžinerines komunikacijas, paviršinio vandens surinkimo- nutekėjimo griovius medžiai trukdys, jų likimą turėtų spręsti pačios bendrijos.

8-ame punkte numatyti kriterijai medžiams, augantiems bendro naudojimo žemėje, tačiau neaišku ar išpirktoje bendro naudojimo žemėje bus galima laikytis 7.2 punkto reikalavių.

Prašau paaiškinti pastebėtus  neaiškumus, o esant būtinybei, dėl paaiškinimų, o gal ir pataisų, kreiptis  į kriterijų rengėjus.

 

Pagarbiai    Jonas Narkevičius

SB „Žaluma“ vald. pirmininkas

Vilniaus susivienijimo „SODAI“ valdybos narys

SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KRITERIJAI

NAUJAS NUTARIMAS

Vyriausybė  priėmė nuo 2018-07-01 naujus saugotinų medžių kriterijus.Visumoje sodininkų bendrijoms reikalavimai sušvelnėjo, pvz. 2-pukte  anksčiau leidimai  buvo reikalingi virš 8 cm ir kitiems medžiams virš 16 cm skersmens, 8-punkte anksčiau buvo  virš 16 cm.

Yra neaiškumų dėl sodininkų privačių sklypų, mūsų manymu , taikyti tuos pačius kriterijus kaip privačiai žemei būtų neteisinga. Neaiški situacija dėl 7.2 ir 8 punktų išaiškinimo, kaip suprasti ir juos pritaikyti.

Vyksta konsultacijos su Vilniaus rajono savivaldybe ir Aplikos ministerija.

 

 SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KRITERIJAI

 

Teritorija Medžių gentys ir (ar) rūšys, krūmai;

skersmens (1,3 m aukštyje) ir aukščio parametrai

1. Kurortuose ar kurortinėse teritorijose:  
1.1. valstybinėje ir savivaldybių žemėje didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*.

 

paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m.
1.2. privačioje žemėje didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.
2. Pakrantės apsaugos juostoje ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos – didesnio kaip 12 cm skersmens.
pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, juodalksniai, liepos, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės – didesnio kaip 20 cm skersmens.
beržai, gluosniai – didesnio kaip 30 cm skersmens.
paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m.
3. Kitos paskirties žemėje daugiabučių gyvenamųjų pastatų, bendrabučių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose valstybinėje ir savivaldybių žemėje:  
3.1. mieste didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*.

 

3.2. ne mieste didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.
4. Kitos paskirties žemėje daugiabučių gyvenamųjų pastatų, bendrabučių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose privačioje žemėje:  
4.1. mieste ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys – didesnio kaip 20 cm skersmens.
4.2. ne mieste ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys – didesnio kaip 30 cm skersmens.
5. Kitos paskirties žemėje visuomeninės paskirties, rekreacinėse, bendrojo naudojimo, atskirųjų želdynų teritorijose didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*.

 

paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m.
6. Kitos paskirties žemėje pramonės ir sandėliavimo, komercinės paskirties objektų teritorijose didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.
7. Žemės ūkio paskirties žemėje kituose žemės ūkio paskirties žemės sklypuose ir rekreacinio naudojimo žemės sklypuose:  
7.1. valstybinėje ir savivaldybių žemėje didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.
7.2. privačioje žemėje ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys – didesnio kaip 30 cm skersmens.
8. Žemės ūkio paskirties žemėje sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.
9. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.
10. Miestų, miestelių gatvėse didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*.
11. Kaimų gatvėse didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.
12. Geležinkelio želdinių apsaugos zonoje didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.
13. Valstybinės ir vietinės reikšmės kelio juostoje:  
13.1. valstybinės reikšmės krašto ir rajoninio kelio juostoje didesnio kaip 30 cm skersmens medžiai*.
13.2. vietinės reikšmės kelio juostoje didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.
14. Kelio apsaugos zonoje už kelio juostos ribų didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.
15.Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonoje, kitose sanitarinės apsaugos zonose didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*.

* – ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės.

Pagarbiai

SB „Žaluma“ valdybos pirmininkas

Vilniaus susivienijimo „SODAI“ valdybos narys

Jonas Narkevičius

Numeriai ir nario mokestis

D  Ė  M  E  S  I O

BIRŽELIO  9 D.  ŠEŠTADIENĮ GALIMA BUS  SUSIMOKĖTI NARIO MOKESČIUS  ŽALUMOS 27- OJE G.-13 NUO 12 iki 15 val. Nario mokestis- 4 Eur. už 1 arą.

Taip pat galima mokėti internetu, mokėjimo paskirtyje nurodant būtinus duomenis (savininkas, sklypo num.,) SEB bankas LT30 7044 0600 0800 2834

GALIMA ĮSIGYTI NAUJOVIŠKUS (pagal gatvių pavadinimus) SKLYPŲ- NAMŲ NUMERIUS,

TURIMI NUMERIAI:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,18,23,25,26,27,30,32,38,43,50,84,90

Gatvių pavadinimų lentelės:

Žalumos, Žalumos 3-oji, 5-oji,8-oji, 11-oji, 14-oji datvės.

Valdybos pirmininkas

Šiukšlių klausimas

Gerb. Sodininkai!

Šiais metais pagal pateiktą schemą bus įrengta atliekų rūšiavimo aikštelė.

Tikėtina, kad būsime pilietiški , kultūringi ir atsakingi- elgsimės taip, kaip ir vakarietiško pasaulio piliečiai, atliekas rūšiuosime kruopščiai ir tvarkingai.

Kol kas situacija yra prasta. Prie konteinerių privežama daug įvairiausių statybinių atliekų, buitinės technikos, išmetamų baldų bei automobilinių padangų. Pastebėtina, kad buitinę techniką, padangas bei senus baldus nemokamai priima stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelės. Minėtos atliekos nėra traktuojamos kaip buitinės  atliekos.

Dėl to Bendrijai grasinama baudomis bei papildomomis išlaidomis.

Mūsų sąmoningumas gali kurti gražesnę aplinką

Dėl nario mokesčio mokėjimo

Gerb. Sodininkai,

Primenu, kad nario mokesčius už einamuosius metus privalu susimokėti iki birželio 1 dienos.

2018 m. balandžio 7 d. įvykusio visuotinio susirinkimo metu buvo įpareigota valdyba vengiančius laiku mokėti nario mokesčius perduoti skolų išieškojimo firmai, kuri papildomai priskaičiuotų delspinigius ir tam tikrą mokestį už darbą.

Mokėti galima bendrijos buveinėje Kęstučio g. 35-5, trečiadieniais 16-19 val., arba į sąskaitą LT30 7044 0600 0800 2834 SEB banke.

Pasiteiravimui dėl mokesčių tel. 8652 68833.

Pakartotinis sb “Žaluma” visuotinis susirinkimas

D Ė M E S I O !

2018-04-07 d. 10 val. ĮVYKS S/B “ŽALUMA” PAKARTOTINIS VISUOTINIS BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS ADRESU Antakalnio g.-17, Antakalnio seniūnijos salėje, Vilniuje.

D A R B O T V A R K Ė

 1. Visuotinio bendrijos narių susirinkimo pirmininko rinkimai.
 2. Visuotinio bendrijos narių susirinkimo sekretoriaus rinkimai.
 3. Bendro naudojimo turto objektų aprašo patvirtinimas.
 4. Valdybos ataskaita už 2017 m.,esamos bendrijoje situacijos aptarimas.
 5. Revizijos ataskaita už 2017 m. ir jos aptarimas.
 6. Pajamų-išlaidų sąmatos vykdimo 2017 m. aptarimas.
 7. Sąmatos 2018 metams aptarimas.
 8. Grandininkų pareigybės prasmingumo aptarimas.

Prašome susirinkimo dalyvius-s/b „Žaluma“ narius turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Susipažinti su darbotvarkės klausimų sprendiniais ir iš anksto pareikšti nuomonę galima bendrijos buveinėje Kęstučio g.-35-5, trečiadieniais 17-19 val. nuo 2018 -03-26 iki 2018-04-05d.

Susirinkimą šaukia bendrijos valdyba

Po susirinkimo bus galimybė sumokėt nario mokesčius. Už 2018 metus būtina sumokėt iki 2018 m. birželio 1 d.

Susirinkimo vieta:

Aktualių sb „Žaluma“ klausimų aptarimas

AKTUALIŲ KLAUSIMŲ BENDRIJOJE APTARIMAS Informacija apie sodininkų bendrijų gatvių perdavimo  savivaldybėms galimybes Vienas iš svarbių visiems sodininkams kllausimų yra sodų bendrijoje esančių kelių perdavimas į savivaldybės balansą. Vilniaus susivienijimo „Sodai“ iniciatyva buvo organizuotas sodininkams aktualių klausimų aptarimas Vyriausybėje. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. D1-749 sudaryta darbo grupė sodininkų bendrijoms aktualiems klausimams išnagrinėti ir spręsti (toliau – darbo grupė) išnagrinėjo aktualiausius sodininkų bendrijų (toliau – SB)  klausimus ir  parengė  siūlymus dėl šių klausimų sprendimo būdų. Darbo grupės nuostatos: Aptartas klausimas, kokio dydžio finansavimas motyvuotų savivaldybes perimti SB kelius (gatves?). Pagal Susisiekimo ministerijos specialistų pateiktą informaciją, 30 % kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų yra skiriama vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. 1600 Eur/km skiriama didžiųjų miestų ir 450 Eur/km skiriama mažųjų miestų savivaldybių keliams tvarkyti. Finansavimo didėjimo artimiausiu metu nenumatoma, todėl savivaldybėms rekomenduotina nusistatyti prioritetus: 1) keliai (gatvės) kuriais naudojasi ir ne mėgėjų sodų teritorijoje esančių žemės sklypų savininkai ir naudotojai (keliai (gatvės) atliekantys tranzitinę funkciją); 2) keliai (gatvės) kuriomis naudojasi daugiau nei vienos SB teritorijoje esančių žemės sklypų savininkai; 3) keliai (gatvės) skirti aptarnauti SB, kuriose ne mažiau  kaip 20% sklypų savininkų yra gyvenamąją vietą šioje SB teritorijoje deklaravę asmenys. Šiuo metu Vilniaus mieste apie 20 % gatvių sudaro SB keliai (gatvės), tad priežiūros  išlaidų poreikis gali padidėti penktadaliu. Darbo grupė vienbalsiai pritarė kelių perdavimui savivaldybėms, neatliekant žemės sklypų kadastrinių matavimų. Tarpžinybinė darbo grupė, nustačiusi ir išnagrinėjusi SB aktualias problemas, apibendrinusi pasiūlymus dėl sodininkams aktualių problemų sprendimo būdų, nutaria:

 1. Pateikti LRS Aplinkos apsaugos komitetui svarstyti darbo grupės narių siūlomą Lietuvos Respublikos SB įstatymo 2, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą;
 2. Prašyti SB įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą svarstyti LRS pavasario sesijoje;
 3. Prašyti LRV:

3.1.  apsvarstyti klausimą dėl bendro naudojimo valstybinės žemės ir įsiterpusių sklypų, esančių SB teritorijose išsipirkimo lengvatinėmis sąlygomis termino pratęsimo; 3.2. aptarti galimybes ateinančių  metų valstybės biudžeto programose numatyti dalinį  finansavimą savivaldybėms, kurios perimtų dalį SB esamų  kelių; 3.3. pavesti  atsakingoms institucijoms parengti SB bendrojo naudojimo žemėje esančių kelių (gatvių) ir (ar) kelių (gatvių) juostų perdavimo savivaldybėms tvarką. Darbo grupės pirmininkas                  Martynas Norbutas Darbo grupės sekretorius                  Tomas Tukačiauskas Pridedamai dokumentai: darbo grupės išvados aktualiems sodininkų klausimams spręsti 2 SBI_2, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24_pakeitimas_2017-12-07 Nesutikdamas su daugeliu siūlomų įstatymo pataisų, kreipiausi į LRS Aplinkos apsaugos komitetą su pasiūlymais, Buvau informuotas, jog būsiu pakviestas į svarstymą Seimo komitete Gerb. Sodininkai, kaip matote, gatvių pridavimo savivaldybėms klausimai yra sudėtingi, o daugeliu atvejų, yra įmanomi tik teoriškai, bet praktiškai dėl neskiriamų lėšų savivaldybėms, šis procesas  nevyksta. Pagal numatomus, ateityje gal būt įmanomus, gatvių pridavimo tvarkos požymius, mūsų bendrija, net geriausiu atveju, neturi nė vienos gatvės tinkamos pridavimui. Tai patvirtina ir savivaldybės atsakymas.   Pasitaiko sakančių, jog surinkus parašus ir juos pristačius Vilniaus rajono savivaldybei, kelių pridavimo klausimas bus išspręstas. Pagrindiniai parašų rinkimo organizatoriai – prie ežero gyvenantys sodininkai. Pvz. Laurynas Savickas kartu su bendraminčiais rinko parašus dėl gatvių pridavimo. Paaiškinus, jog parašai sprendimo galios neturi, o procesai vyksta remiantis galiojančiu įstatymu (Sb Įstatymo 6 str. 1 dalis, 2015-07-15) ir LR Vyriausybės nustatyta tvarka, regis buvo suprasta, tačiau, tikėtina, kad parašų rinkėjai turėjo kiek kitus tikslus.  Dar 2013 metais, svarstant Sudervės Bendrąjį planą, buvo įtraukta dalis mūsų pageidavimų, pvz. dviračių takas Žalumos 1-osios gatve ir palei ežerą. Atsakingi rajono savivaldybės vadovai tikino, kad galima tikėtis, jog Žalumos 1-oji gatvė būtų išasfaltuota. Tačiau būtina sąlyga, yra tai, kad dviračių takas turėtų eiti ir toliau per S/b Paežerys teritoriją aplink Vilnojos ežerą. Daug bendravom su SB „Paežerys“ pirmininke Rimante Skardžiuviene. Kaimynai suprato dviračių tako reikšmę ir rengiant pertvarkymo projektą jį numatė, tam pritarė jų visuotinis susirinkimas. Buvo išpirktas 1G sklypas – 895 arai ploto. 53a tolimiausioje nuo ežero sklypo dalyje išsipirko 5 sodininkai suteikę bendrijai finansinę paramą. Greta esančių sklypų savininkai (tame tarpe ir Laurynas S. bei jo kaimynai) atsisakė finansiškai paremti bendroms bendrijos reikmėms (rekreacijai) skirto sklypo įsigijimą, motyvuojant nenoru, jog atsirastų kaimynystėje poilsio zonos, kurios drumstų jų poilsį bei blogintų gyvenimo kokybę. Taigi, kaip matome, buvo kova už savo asmeninį (privatų interesą), tačiau kai bendrijos sklypas buvo įsigytas Laurynas Savickas kreipėsi į prokurorus prašydamas ginti Viešąjį interesą. Koks keistas nenuoseklumas, o gal pasikeitė vertybinės orientacijos nuo  „mūsų“, „visų“ į „mano“ ir „man“ . Kad ir kaip norėtųsi tuo patikėti, tačiau net tuomet, kai sodininkai, kurie įsigijo 53 arus žemės teisme oficialiai sutiko jų atsisakyti, vardan viso sklypo išsaugojimo bendrijos reikmėms, Laurynas Savickas palaikė prokuroro poziciją, pagal kurią sklypas atimamas iš bendrijos ir keliauja į Žemės fondą. Žinoma, tai tik pirmosios instancijos teismo sprendimas. Galime klausti, kokia prasmė siekti grąžinti sklypą į Žemės fondą, na nebent žinai, jog beveik aiškiai visiems žinomu būdu atgausi savo žinion, nuosavybėn… O gal rūpiniesi „nežinomu piliečiu“, kuris turėdamas „perkeliamos žemės popierius“, ateityje nesuks galvos dėl kažkokios sodininkų bendrijos narių galimybių naudotis Vilnojos ežeru bei visa supančia aplinka, ir, be abejo, galės apsitverti. Tai kas paminėta, norėtųsi tik akcentuoti, kad garsus viešojo intereso gynimas yra paprasčiausia dūmų uždanga kitiems procesams, kuriuos, jei teismai pasibaigtų mums nepalankiai, išvystume. Iniciatyvinė grupė vadovaujama Lauryno S. be išlygų 100 % pritarė pirmos instancijos teismo sprendimui atimti sklypą. Galima būtų patikėti iniciatyvinės grupės deklaruojamais kilniais tikslais jeigu taip karštai ne tik žodžiais, bet ir veiksmais būtų gynę viešą interesą, reikalaudami panaikinti 53 arų pardavimo sandorius, o ne reikalauti (pasisamdžius stiprius ir įtakingus advokatus) nacionalizuoti visą sklypą. Aišku, egoistiškai žiūrint, suprantama, kad kažkokių sodininkų būvimas netoli, savaime suprantama ir keliančių triukšmą, nors ir neturinčių teisės užsiimti statybomis, yra mažų mažiausiai nepageidaujamas. Nežinia kokios baimės ar rūpesčiai atginė Lauryną Savicką kreiptis į policiją , pridedame rašto turinį. Laurynas Savickas Vilniaus r. sav., Brinkiškių k., Žalumos 1-oji g. 2 Mob. tel. nr.: 8655 23670 El. p.: savicko.lauryno@gmail.com SB “Žaluma” bendrijos narys ir valdybos narys (sklypo unikalus Nr. 4124/0607:1031)  Vilniaus apskrities VPK Vilniaus r. PK Manto g. 4, Vilnius

Prašymas Dėl ikiteisminio tyrimo inicijavimo bei aplinkos apsaugos įstatymų galimų pažeidimų sustabdymo

2017 m. liepos mėn. 4 d.

Vilnius

Informuoju, kad Vilniaus rajone, Dūkštų seniūnijoje, Brinkiškių kaime, S/B “Žaluma” prie Žalumos 1-oji g. pradžios esančio bendros nuosavybės sklypo 1G (kadastro Nr. 4124/0607:783) teritorijoje, kuri ribojasi su valstybinės reikšmės rekreacinės paskirties ežeru “Vilnoja”, yra galimai neteisėtai atliekami / planuojami atlikti aplinkos ir landšafto pertvarkymo bei statybos darbai:

 1. traktoriumi pjaunama žolė ir krūminai;
 2. Kaip liepos 3 d. supratome iš darbus atliekančio traktoriaus vairuotojo, jis iš SB

“Žaluma” bendrijos pirmininko Jono Narkevičiaus yra gavęs nurodymą paruošti privažiavimą buldozeriui (kaip suprantame, šie darbai buvo planuojami pradėti liepos 3 d.), kuris turėtų tiesti kelią (kelio projektas nėra patvirtintas ir suderintas), išlyginti landšafto teritoriją ir joje įrengti statybos aikštelę statybinių medžiagų laikymui būsimų pastatų statybos darbams atlikti. Jokie statybos darbai čia akivaizdžiai nėra galimi ir jiems atlikti statybos leidimų nėra. Darbai būtų atliekami prie kuris ežero pakrantėje ežero pakrantės apsaugos juostoje (ar visai šalia jos), be to teritorijoje su specifiniu ir unikaliu landšaftu (aukštu kalnu) prie pat ežero. Šiuo metu ši teritorija yra žalia zona, naudojama rekreacijai, joje teisėtų kelių nėra. Neabejojame, kad atlikus 2 punkte nurodytus aplinkos pertvarkymo, statybos darbus, gamtai galėtų būti padaryta didžiulė žala, sugadintas unikalus kraštovaizdis, be to pažeisti įvairūs statybą reglamentuojantys teisės aktai, reglamentuojantys leidimų statybos darbams atlikti gavimą, darbų atlikimo tvarką bei aplinkos apsaugą. Manytina, kad svarbi aplinkybė yra tai, kad visai šiai teritorijai teismo sprendimu (civilinės bylos numeris e2-1322-803/2017) yra pritaikytos ir tebegalioja laikinos apsaugos priemonės. Taip pat Vilniaus apygardos teismas birželio 26 d. yra priėmęs S/B “Žaluma” bendrijai bei asmeniškai bendrijos pirmininkui Jonui Narkevičiui nepalankius teismo sprendimus, pagal kuriuos tenkinant ieškovo Vilniaus apygardos prokuratūros, ginančios viešąjį interesą, ieškinį, šis žemės sklypas grąžinamas LR valstybei ir panaikinami visi ankstesni su juo susiję žemės sandoriai bei teritorijos pertvarkymo projektai. Įsiteisėjus teismo sprendimui ir dėl neteisėtai įgyvendintų statybos darbų padarius žalą gamtai, galėtų būti išsireikalauta finansiškai atlyginti bendrijos pirmininko aukščiau aprašytų veiksmų padaryti nuostoliai gamtai / valstybei / viešam interesui, tačiau laiku užkirtus kelią jo galimam piktnaudžiavimui užimama padėtimi, apribojus jo veiksmus, tos žalos gamtai ir valstybei būtų galima išvengti, kas ir yra šio skundo tikslas.  Prašymas: Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, prašau dėl galimų pažeidimų prašau pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimo įstatymų, susijusių su aplinkos apsauga, pažeidimo / viešojo intereso gynimo / piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, o taip pat skubiai kreiptis į Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono skyrių, kad būtų ištirtos galimų pažeidimų aplinkybės, sustabdyti galimai neteisėtai atliekami statybos darbai, apsaugota gamta šioje teritorijoje kol nebus šios situacijos išaiškinimo iš Aplinkos apsaugos ministerijos ir kitų instancijų. Pagarbiai Laurynas Savickas.

*****

Aišku, policijai nebuvo jokio teisinio pagrindo imtis veiksmų, nes ne tik rašte klaidingai traktuotas teismo sprendimas, bet ir kiti bendrijos aplinkos gerbūvio tvarkymo veiksmai. Tačiau apie tai, kiek vėliau. Pirmos instancijos teismas kol kas patenkino tik ieškovų iniciatyvinės grupės asmeninės naudos siekius, o ne mūsų didžiulės bendruomenės interesus. Iniciatoriai oficialiai deklaruoja, jog jie gina viešąjį interesą, tačiau, kaip jau minėjome, tai yra niekingas melas. Ginami tik savo asmeniniai interesai, o tuo pačiu, matyt tikimasi, praplėsti savo valdas, užimant visą paežerės teritoriją. Žvelgiant į prokurorų veiksmus, kuriais siekiama ginti viešąjį interesą, kyla toli gražu ne retoriniai klausimai: „Kokia ir kame glūdi ieškovų viešojo intereso gynimo prasmė, jei iš bendrijos siekiama atimti rekreaciniams tikslams (juk būtent viešajam tikslui) suprojektuotą 1 G sklypą?“ Kaip jau minėjome, jog sklypo konfiskavimas ir jo grąžinimas į žemės fondą, nebūtų viešo intereso gynimo pergalė, juolab, nėra jokių net teorinių mechanizmų kaip sklypas galėtų vėl sugrįžti bendrijos reikmėms (t.y tikram viešajam interesui), tai būtų galas. Minėtas sklypas, kurį Bendrija pirko iš valstybės yra išpirktas teisėtai. Įsigyjant bendro naudojimo žemę buvo vadovautasi pagal teisėtų daugelio visuotinių susirinkimų  priimtus sprendinius, o taip pat  Žemės reformos įstatymo 8 straipsnio 7 dalimi ir 9 straipsnio 5 dalimi, SB veiklą reglamentuojančiais įstatymais ir Nacionalinės žemės tarnybos rekomendacijomis.   Tokiame kontekste, švelniai tariant, atrodo keisti NŽT metami kaltinimai, jog jie nieko nežinojo, nematė pavojaus, būt nepardavę, juos apgavo, nors parduoti bendro naudojimo žemę įpareigoja SB įstatymo 15 straipsnio 15 punktas. Tačiau tenka tikėti ir manyti, jog savo veikloje NŽT vadovaujasi teisės aktų nuostatomis, o ne užsiima  pagal savo nuožiūrą jų interpretavimu. Minėtu atsakomybės klausimu išsamiai pasisakoma NŽT prie Žemės ūkio ministerijos rizikų vertinimo departamento rizikos prevencijos skyriaus pažymoje Nr. 1PA-14-(9.8) 2015-07-13 d., Prokuratūra palaiko interpretavimą ir dar taiko vieną keistą teiginį, kad bendrija neturėjo teisės išsipirkinėti bendro naudojimo žemės sklypus, didesnius nei 12 arų (NŽT su tuo nesutinka, teigia, kad visoje Lietuvoje buvo parduodami, parduodami dabar ir bus parduodami bendram naudojimui ir rekreacijai žemės sklypai neribojant jų ploto), nors 2004-11-15 vyriausybės nutarime Nr. 1443 aiškiai įvardinta, jog ši taisyklė liečia tik sodininkus, narius ir ne narius, kuriems valstybės buvo paskirti konkretūs sklypai, o sodininkų bendrijoms išperkamų žemės sklypų plotai neribojami. Teismuose mums metami šie du pagrindiniai kaltinimai: Bendrija apgavo valstybę (NŽT) ir 12 arų sklypų dydis, atseit negalėjom išpirkti didesnių plotų. Argi  mes dėl to kalti? Ar teisūs esate tie sodininkai, kurie teigiate, kad aš jus apgavau, nes galite prarasti išpirktos bendro naudojimo žemės sklypų plotelius? Labiausia priekaištauja tie, kurie dalyvavo iniciatyvinėje grupėje, tačiau šios grupės veiksmų pasekmes juntame visi. Užsukta teismų karuselė, bylos, nors savo esme yra panašios, indentiškos, bet išskaidytos (manytina, tikintis, kad vargstanti bendrija nepajėgs priešintis kažkokių jėgų sudėliotam maratonui). Teisminiai procesai užsukti aukščiausiame lygyje. Vargu ar tai atsitiktiniai „sutapimai“. Bendrijai sudarant sandorius, susijusius su nekilnojamuoju turtu, buvo teikiami visi reikalingi dokumentai, kurių teisėtumą tikrino Nacionalinė žemės tarnybos padaliniai, Nacionalinės žemės tarnybos teisininkai. Duomenis tikrino bei įsakymus ruošė, o ir galutinius sandorius tvirtino notarai, kurių patvirtinti duomenys buvo teikiami Registrų centrui. Jokių pastabų ar trūkumų nebuvo pateikta. Savo veikloje Bendrija visada vadovavosi galiojančiais įstatymais ir NŽT rekomendacijomis bei pastabomis. Pažymėtina, kad žemės pirkimo- pardavimo sandorius sudarinėjo juridinis asmuo – S/B „Žaluma“, atstovaujama valdybos pirmininko veikiančio bendrijos vardu. Jeigu apeliacinių teismų instancijose būtų tiesa ne sodininkų pusėje, o tariamoje „viešo intereso“ gynėjų pusėje, Bendrijai būtų skaudus ne tik moralinis, bet ir materialinis smūgis. Kol kas jaučiama stipresnė jėga norinčių atimti iš Bendrijos sodininkų bendro naudojimo reikmėms įsigytus žemės sklypus. Vykdydami teisės aktais leistinus veiksmus – Žemės išpirkimą iš valstybės, tikėjomės iš esmės pakeisti visos bendrijos vaizdą. Suprasdami, ir tvirtai žinodami, jog investuoti ir tvarkyti galime tik į tai, kas mums teisėtai priklauso, to ir nuosekliai siekėme. Tikėjom, jog bendrų ir koordinuotų veiksmų tarp sodininkų bendrijos ir rajono savivaldybės dėka, pritraukiant pinigus iš ES struktūrinių fondų pakeisti ir sutvarkyti visą ežero pakrantę pritaikant sodininkų ir jų šeimų poilsiui. Taip augtų ir visos mūsų turimos nuosavybės investicinė vertė. Įgyvendinus šiuos projektus, sklypų kainos galėtų ženkliai pakilti, jau dabar pirkėjai moka ženkliai daugiau (kartais 2 kartus). Valdyba atliko milžiniškos apimties darbus. Beveik per metus buvo išpirkti 35 bendro naudojimo žemės sklypai, kurių bendras plotas 25 ha. Manau sunku patikėti bendrijos griovimo iniciatoriais, kurie siekdami savų tikslų, teigia, jog pirmininkas apskritai nieko neveikia, o ypač neprižiūrėjo, netvarkė 1G sklypo ( tokios traktuotės paskleistos tiesiogiai daugeliui sodininkų ir viešoje erdvėje-internete). Teiginiai apie 1G sklypo nepriežiūrą yra neteisingi ir nepagrįsti. Sklypas pagal galimybes prižiūrimas, šienaujama žolė, pastoviai surenkamos šiukšlės, išrūpinami iš savivaldybės leidimai krūmų ir medžių palei pakrantę (ne miško zonoje) pašalinimui. Minėtų darbų prašė tie patys šių teisminių procesų iniciatoriai, kurie skundėsi, jog nematyti ežero panoramos. Tuos darbus atlikom, išvežėm galybę iškirstų krūmų, medžių, dabar jie už tai atsidėkoja šmeiždami mane ir valdybą. Kartais asmeniniai interesai labai pakeičia žmones (ne į gerąją pusę). Esminiai darbai, kaip antai projekto rengimas tapo įmanomas tik tuomet, kai bendrija tapo sklypo 1 G savininke. Pats išpirkimo procesas nebuvo lengvas, nes buvo daug organizuotų trikdžių, kliūčių, o ir laiko turėjome ribotai, nes išpirkimas už nominalią kainą galiojo iki 2016 metų gegužės mėnesio ( patvirtinus projektą buvo likę 1,5 mėn.). Iniciatyvinės grupės nariai (valdomi iš jų pagrindinio centro-prie ežero) stengėsi sutrukdyti privatizaciją, skundė policijai, NŽT, Žemės ūkio ministerijai, atsirado straipsniai spaudoje – „Lietuvos ryte“, „Laisvam laikraštyje“, šmeižtai sodininkų tarpe, organizuota kenkėjiška kompanija skundžiant NŽT tuometinei direktorei Gineikaitei.Susitikimas su skundikais (Iš 9 dalyvių -6 iš Žalumos, tai Maikovas, Bradūnienė ir dar 4). Susitikimą organizavo NŽT Vilniaus rajono skyrius, dalyvavo NŽT direktorė,teisės departamento direktorius. Kas užsakė šią priemonę, išsiaiškinti nepavyko. Susitikimo rezultatai buvo paskelbti NŽT svetainėje ir aprašyta Lietuvos ryte. Žurnalistė paaiškino kad parašyti straipsnius NŽT prašymu nurodė laikraščio redaktorius. Organizuota neprastai, panaudota gudri taktika,  tikintis sukelti bendrijoje sumaištį ir sutrukdyti bendro naudojimo žemės privatizaciją.Vėlgi, nemanau, kad būtų toks įtakingas Maikovas (matomas nuotraukoje), o,be abejo, ardomąjį darbą organizuoja pakankamai įtakingi, turintys plačius ryšius mūsų sodininkai, dėl to turime rimtų bėdų ir dabar. Netgi siųsta komisija į sklypą 1G, bandant įrodinėti, kad  sklypas bendrijai nereikalingas. Teko ginti, aiškinti, motyvuoti šio sklypo reikalingumą ( raštas į NŽT). Teko vėl iš naujo gauti projektavimui reikalingus leidimus (nes buvo privatizuota dalis 1G sklypo), sąlygas, suprojektuoti, suderinti su NŽT Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriumi, Vilniaus rajono Savivaldybe ir su centrine NŽT,  patvirtinti , įregistruoti 1G sklypo projektą Registre. Iš anksto rūpinomės dėl finansų, reikalingų išpirkimui. Laurynas ramino, sakė nesirūpinti, garantavo, kad jie suteiks paramą, svarbu, kad nebūtų uždaryta prieš juos ežero pakrantė. Jų pageidavimai mums buvo suprantami ir susitarimo laikėmės, rekreacinės – poilsio zonos sprendiniai tai patvirtina. Tačiau kai reikėjo žadėtos piniginės paramos, griežtai atsisakė, teigdami, kad visas 1G sklypas turi būti visiškai tuščias, tam reikalui galės skirti neribotą pinigų kiekį. Teko ieškoti ir rasti kitus sprendimus tam, kad sklypą 1 G galėtume išpirkti ir be jų pagalbos. Gerb. Sodininkai, manau galite suprasti kokia darbų apimtis išperkant visus 35 sklypus. Kadastrinių bylų ruošimas, matavimai ir derinimai su gretimų sklypų savininkais, finansavimo klausimai, išpirkimas bei registravimas registre. 65 sodininkai išsipirko dalį išpirktos žemės (4,4 ha ploto), jiems irgi reikėjo suprojektuoti plotelius, juos sužymėti, paruošti atskiras bylas ir parengti notariniam įforminimui. Mūsų atlikti darbai yra labai didelės apimties. Lietuvoje daugiau tokių pavyzdžių nėra, mes esame lyderiai. Galbūt ir kažkam labai nepatogūs, nes būdami susitelkę kartu galėjome pasiekti rezultatų. Kartais iš šalies atrodo, jog geriau nebandyti siekti įgyvendinti gerų tikslų, nors įstatymai tarsi leidžia, bet praktiškai įgyvendinti neįmanoma, nes procesai yra pernelyg apsunkinti. Bendrijos negali skolinti iš finansų institucijų, užsiimti komercinio pobūdžio veikla ir pan. Tačiau pabandžius solidariai sodininkų bendrijos bendraturčių paramos lėšomis įsigyti tai, kas leistina įstatymais (draudimo juk nėra), teisėsauga siekia mus parklupdyti ir galbūt netgi sunaikinti bendriją, siekiant atbaidyti, kad kitos sodininkų bendrijos nedrįstų pasinaudoti galiojančiais įstatymais. Dalis išpirktos žemės antstolių buvo areštuota iš už ankstesnių laikotarpių susidariusias skolas dėl valstybinės žemės nuomos. Areštuota dalis sklypų antstolių parduota ir pilnai atsiskaityta su savivaldybe. Bendrijos biudžete buvo sukaupta pinigų, kuriuos planavom panaudoti gatvių remontui. Tačiau dėl Lauryno S. ir jo grupės organizuotų veiksmų, sukauptos lėšos skiriamos ginti bendrijos interesus teismuose, o ne remontuoti gatves. Už ką galime padėkoti mūsų „iniciatoriams“ . 2017 m. birželio mėnesį iniciatoriai organizavo neeilinį susirinkimą, kurio organizavimo peripetijos kelia rimtų abejonių. Dalis sodininkų savo parašais pritarusių neeiliniam susirinkimui manęs atsiprašė, sužinoję kaip jie meistriškai buvo apkvailinti, jais patikėjo, nes neįsivaizdavo, kad iš kaimynų, sodininkų gali būti tokia žiauri klasta. Raštu paneigė savo parašus ir aprašė apie skleidžiamą melą. Buvo tikimasi, jog bus uždrausta man (pirmininkui) atstovauti bendrijai teismuose, o atstovu pasitvirtinti jų aktyviausią iniciatyvinės grupės narę A. Novickają (2 punktas), kuri taip pat aktyviai reikalauja, kad iš bendrijos būtų atimtas ir kitas prie ežero sklypas 4E (gale Žalumos 1-osios g., šalia yra jų sklypas Nr. 535)

Tas sklypas 4E jau 2010 m teismo sprendimu buvo atimtas iš bendrijos, tačiau mūsų pastangų dėka aukščiausias teismas visus pražūtingus bendrijai sprendimus panaikino.  Jeigu šis planas būtų pavykęs, įsivaizduokime kaip ieškovams būtų paprasta laimėti. Prokuroras (atseit ginantis viešąjį interesą) reikalauja išpirktus sklypus grąžinti valstybei į Žemės fondą, o atsakovo Sb Žaluma atstovas A. Novickaja neprieštarauja – viskas, bylos baigtos, o galutiniame rezultate bendrijai bankrotas. Tačiau nepavykus išrinkti Novickajos atstove teisminiuose procesuose, (ji nėra net bendrijos narė, o tik bendrijos nario atstovė), kitais klausimais siekta, jog pirmininkas būtų paliktas be finansinių lėšų teisminiame procese. Apie bylas ir lėšas Pats pusę metu negaunu atlyginimo, o ir 7-ose teismų bylose bendrijos ir sodininkų interesus ginu aš vienas, be advokato. Kitose bylose (19) atstovauja advokatai ir aš. Iki šiol dalyvavau 47 teismo posėdžiuose, galutinių sprendimų dar nėra. Kuo mes galime „pasigirti“? Ogi nesibaigiančiais bendrijos narių skundais.  Dažnu atveju reikalavimai nėra teisiškai ir logiškai pagrįsti. Reikalaujama įvykusio susirinkimo protokolo, o kai teisėjas pasiūlo susipažinti, prašoma rašytinės kopijos. Į klausimą, kam ir kokiu tikslu, atsakoma, kad toliau bylinėtis… Tokie tie „viešo intereso gynėjai“. Kitas asmuo daugeliui pažįstamas yra J. Maikovas, kuris prisidengdamas neįgalia dukra, naudojasi nemokamomis mūsų valstybės teisinėmis paslaugomis. Jo ilgas „paklodes“ turbūt ne vienas esame matę. J. Maikovo problemų nesupranta net teisėjai, kraipydami galvą, kokia teisinė problema, kur ir kaip jis nukentėjęs… Pastebėtina tai, jog J. Maikovo dukra, kurios vardu organizuojamos bylos, taip siekiant gauti nemokamą teisinę pagalbą, tuo metu, vargo nematydama gyvena šiltuose kraštuose ir teismo posėdžiuose nedalyvauja. Žmonės kalba, jog ji gyvena Hurgadoje ir užsiima individualia veikla. Žinoma, šiuos faktus teismas galėtų įrodyti ar paneigti šias galimai turinčias pagrindą spėliones, bandydamas nustatyti faktinę gyvenamąją vietą. Pastebėtina ir tai, jog J. Maikovo dukra per visą bendrijos istoriją nėra dalyvavusi nė viename visuotiniame narių susirinkime, ir neišreiškusi jokio noro susipažinti su svarstomais klausimais, vienokiu ar kitokiu būdu pagelbėjusi taip visų „skriaudžiamam“ J. Maikovui. Pagl gautus duomenis iš sienos apsaugos tarnybos, dukra Davletšina gyvena užsienyje. Dėl tokių, tariamai tikrų istorijų ir problemų, tenka bendrijai dalyvauti teismuose. Už tai galime „padėkoti“ J. Maikovui. Aišku, norėtųsi nedalyvauti tokiame absurde, tačiau nedalyvavimas posėdžiuose, būtų bendrijos bylose pralaimėjimas. Pvz.  pastarojo meto byla dėl 2016 m. visuotinio susirinkimo sprendinių panaikinimo (buvo patvirtinta valdyba). Jeigu neprieštarautume, kas po to sektų? – chaosas ir rimtos bendrijai problemos. Tenka pastebėti, kad jis bylas pralošia, bet nesiliauja skundęs toliau. O mūsų valstybė leidžia taip neracionaliai lėšas kažkieno asmeninių įgeidžių tenkinimui. Dabar paskutiniame ieškinyje vienas iš reikalavimų ir kaltinimų – apkaltinti pirmininką, kad neįregistravau Registre jo savarankiškai iškasto tvenkinio. Aš giliai įsitikinęs, kad jis eilę metų siekia sukelti bendrijoje sumaištį, vadovaujant gudriems organizatoriams, pasislėpusiems už jo nugaros. Prašau gerbiamų sodininkų pagelbėti man, gal rastume efektyvesnių būdų sutramdyti tokius kenkėjus. Man jau laisvo laiko ir sveikatos nebelieka. Taip pat reikia suprasti, kad bendrijai nemažai kainuoja su jais bylinėtis, pvz. J. Maikovas verkšlendamas prašo teisėjo sumažinti privalomai padengti bendrijos patirtas išlaidas, atseit dėl sunkios materialinės padėties. Teisėjas pasigaili ir sumažina, bet kodėl sodininkai turi apmokėti jo niekingą veiklą, kurią jis vykdo oficialiai neįgaliotas bedrijos. Susirinkime tikiuosi racionalių pasiūlymų. Valdybos pirmininkas

Pranešimas apie visuotinį sb “Žaluma” susirinkimą

D Ė M E S I O !

2018 -03 -24 d. 10 val. ĮVYKS S/B “ŽALUMA” VISUOTINIS BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS ADRESU Antakalnio g.-17 (Antakalnio seniūnijos patalpose), VILNIUJE.

D A R B O T V A R K Ė

 1. Visuotinio bendrijos narių susirinkimo pirmininko rinkimai.
 2. Visuotinio bendrijos narių susirinkimo sekretoriaus rinkimai.
 3. Bendro naudojimo turto objektų aprašo patvirtinimas.
 4. Valdybos ataskaita už 2017 m.,esamos bendrijoje situacijos aptarimas.
 5. Revizijos ataskaita už 2017 m. ir jos aptarimas.
 6. Pajamų-išlaidų sąmatos vykdimo 2017 m. aptarimas.
 7. Sąmatos 2018 metams aptarimas.
 8. Grandininkų pareigybės prasmingumo aptarimas.

Prašome susirinkimo dalyvius-s/b „Žaluma“ narius turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Susipažinti su darbotvarkės klausimų sprendiniais ir iš anksto pareikšti nuomonę galima bendrijos buveinėje Kęstučio g. 35-5, trečiadieniais 17-19 val. nuo 2018 -03-07 iki 2018-03-21d.

Susirinkimą šaukia bendrijos valdyba

Daržovių sėklos

Artėja pavasaris, sėjos soduose metas. Gal tikruosius sodininkus sudomins kokybiškos daržovių sėklos. Prašome bendrijų vadovus pasidalinti šia informacija su savo sodo nariais. ☀

Sėklomis prekiauja UAB “Jūsų sodui” (www.sodui.lt)

Telefonas pasiteiravimui: 8-688 54031 arba (8-5) 265 25 85
Pridedamas Daržovių sėklų aprašymas ir kainynas 2018 metams

Dėl teismų

Dabartiniu metu įvairiuose teismuose iniciatyvinės grupės skundo pagrindu nagrinėjamos 26 bylos. Vienoje iš jų pagrindinis ieškovas J. Maikovas.

Ieškovas pageidavo dalyvauti teismo procese nagrinėjant 1B sklypo (1.2 ha ploto pelkė) išpirkimo iš valstybės ir jo mažos dalies pardavimo sodininkams aplinkybes. Ieškinio tikslas – atimti sklypą iš bendrijos.

J. Maikovas teismui pateikė per 70 lapų įvairios sukurtos medžiagos.

Teismas jo prašymą atmetė, nes nebuvo aiškiai ir suprantamai perteiktas tariamas jo teisių pažeidimas. Būta prašyme ir kiek teisiškai keistų teiginių, kaip antai, pelkės nusausinimas, suskaidymas į mažesnius sklypelius ir pardavimas aukcione. Juk netgi dėl pačių sodininkų greta įsigytos žemės teisėtumo vyksta dabartiniai procesai, o pasiūlymas bendrijai prekiauti aukcione valstybine žeme, švelniai tariant, nesusipratimas.

Panašiais galimai melagingais teiginiais ir kvietimais buvo paremtas 2015 metų neeilinis susirinkimas. Surinkta iniciatyvinė grupė ir valdyba, tačiau neesant oficialaus sąrašo, galime tik spėlioti apie tikruosius motyvus bei galimai nusikalstamai bendrijos atžvilgiu veikusius asmenis.

Galime pasidžiaugti tuo, jog mūsų bendrijos sodininkai yra atsakingi ir mąstantys žmonės, nepasiduodantys vienadienėms emocijoms bei bandymams jų sąskaita spręsti asmenines problemas. Mūsų žiniomis į susirinkimą atėjo tik 8 sodininkai, iš kurių 5 tapo valdybos nariais, o 3 revizijos komisijos. Tačiau registrų centre šio neteisėto susirinkimo protokolai nebuvo įregistruoti.

Tačiau net ir nepavykus šiai prieš bendriją nukreiptai akcijai, buvo kreiptasi į apygardos prokuratūrą dėl 2016 metų teisėtai vykusio Visuotinio sb „Žaluma“ susirinkimo pripažinimo negaliojančiu. Siekiama panaikinti visuotinio susirinkimo metu priimtus sprendimus pripažinti negaliojančiais, o Valdybą paskelbti neteisėta. Tačiau ir prokuratūra atmetė šį skundą kaip nepagrįsta, tačiau minėtas asmuo nesustojo toliau. Skelbdamas apie Bendrijos gerovę ir ieškodamas „savos teisybės“ 2017 metais, tuo pačiu klausimu kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą, kuriame bylą pralaimėjo. Teismas J. Maikovo ieškinio netenkino ir priteisė iš ieškovo 800 eurų bendrijos patirtų išlaidų apmokėjimui.

Pateikiamas J. Maikovo prašymas

Valdybos pirmininkas

Dėl kelių

Sb “Žaluma” pirmininkas raštu kreipėsi į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją dėl bendro naudojimo kelių perdavimo savivaldybei. Administracijos direkcija pranešė, jog minėtas klausimas bus svarstomas Vilniaus rajono savivaldybės Taryboje 2018 m.  vasario pabaigoje. Apie priimtą sprendimą ir kitus nutarimus paskelbsime tinklapyje.

Patalpų nuomos klausimai

Žemiau pateikiamą laišką siųstą Vilniaus Susivienijimui dėl patalpų nuomos. Vilniaus susivienijimas sodai jį išplatino beveik 250 bendrijų. Tačiau šis laiškas nesulaukė deramo atgarsio…

—————————————-

Laba diena,

 
Gerb. Sodininkų bendrijų valdymo organų nariai,
 
Į Vilniaus susivienijimą “Sodai” kreipėsi sodininkų bendrijos “Žaluma” valdybos pirmininkas Jonas Narkevičius su prašymu paskleisti informaciją Susivienijimo nariams – sodininkų bendrijoms dėl pageidavimo kartu nuomotis patalpas bendrijos narių priėmimui (interesantų priėmimas, nario mokesčio rinkimas, dokumentų išdavimas ir pan.).
Labai dažnai bendrijos buveinė būna nustatyta bendrijos pirmininko gyvenamuoju adresu, tačiau bendrijos pirmininkui būtų patogiau savo narius priimti kitoje vietoje, tačiau dėl didelių patalpų nuomos kainų, bendrija neišgali išsinuomoti patalpų.
Gal atsiras susidomėjusių bendrijų, kartu su SB “Žaluma” bendrai nuomotis patalpas.
Kreipkitės tiesiogiai į SB “Žaluma” valdybos pirmininką Joną Narkevičių tel. 8-652 68833 arba el.paštu: jonas.zaluma@gmail.com 

 

Pagarbiai

 
Vilniaus susivienijimas “Sodai”
 
 
 

Vilniaus rajono savivaldybės raštas dėl rekreacinės zonos 1G

Vilniaus rajono savivaldybės raštas dėl rekreacinės zonos 1G

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALIES („ZRg“ ŽEMĖS NAUDOJIMO FUNKCINĖS ZONOS SUDERVĖS SENIŪNIJOJE) BENDROJO PLANO PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO

Pakartotinai atsakydama j Jūsų 2013-08-09 pasiūlymą Nr. 1, patikslindama Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2013-09-26 raštą A33(8)-l532, 2015-02-25 raštą A33(l)- 1379(25.1.1), Administracija informuoja, kad Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („ZRg“ žemės naudojimo funkcinės zonos Sudervės seniūnijoje) bendrojo plano (toliau – Bendrasis planas) rengimo metu Jūsų pateikti pasiūlymai buvo išnagrinėti ir suderinti su plano rengėju SĮ „Vilniaus rajono planas“:

Atsižvelgus j Jūsų neprieštaravimą, kad ateityje būtų įrengtas palei Žalumos 1-osios gatvės, esančios Brinkiškių k., Vilniaus r., dviračių takas, informuojame, kad Bendrojo plano sprendiniuose jis numatytas. Taip pat prie ežero Vilnoja numatyta teritorija kaip bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija (BZ) bei numatoma poilsio aikštelė (pasiūlymas patenkintas).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis atsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Vilniaus rajono savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai (Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

PRIDEDAMA. Ištrauka iš rengiamo Bendrojo plano, 1 lapas.

Visas dokumentas 1G

Planas:

 

Visi darbai, kurie yra (ar bus) vykdomi 1 G sklype yra suderinti su atitinkamomis institucijomis.

Kitus raštus, rasite paspaudę čia:

Dėl šiukšlių išvežimo

Nuo spalio 2 d. iki pavasario dėl silpnos gatvių dangos “Žalumos” g. gale esančių konteinerių šiukšlės nebus išvežamos. Prašome naudotis bendraisiais konteineriais esančiais Žalumos gatvėje.

Dėkojame už supratimą.

Valdybos pirmininkas

Pranešimas

D   Ė   M   E   S   I   O

Š.m. rugsėjo 30 d. ŠEŠTADIENĮ BUS PRIIMAMI IŠ SODININKŲ NARIO MOKESČIAI ADRESU ŽALUMOS 27-OJI g.-13, NUO 11 iki 13 val.

PRIMENU, KAD NARIO MOKESČIUS UŽ EINAMUOSIUS METUS  BUVO PRIVALU SUSIMOKĖTI IKI BIRŽELIO MĖN. 1 d

Valdybos pirmininkas

Sodininkų žiniai

Nuo 2017-09-21 savivaldybės sprendimu esame iškeldinami iš patalpų Algirdo gatvėje. Kol kas kito ofiso neturime. Laikinai pašto adresas išlieka tas pats. Vėliau galimi pasikeitimai apie kuriuos nedelsiant informuosime.

Susimokėti mokesčius reikėtų pavedimu į SB Žaluma banko sąskaitą SEB banke Nr. LT 307044 0600 0800 2834, mokėtojo pavadinimas SB Žaluma, įmonės kodas 191518644 

 Vasaros sezono metu bus galima susimokėti sode.

Visais rūpimais klausimais kreipkitės telefonu į valdybos pirmininką arba buhalterę.

Valdybos pirmininkas

Jonas Narkevičius

tel. 865268833

el. paštas: jonas.zaluma@gmail.com

 

Informacija

DĖMESIO

Š.m. rugsėjo 9 d. ŠEŠTADIENĮ BUS PRIIMAMI IŠ SODININKŲ NARIO MOKESČIAI ADRESU: ŽALUMOS 27-OJI g.-13, NUO 11 iki 13 val.

PRIMENU, KAD NARIO MOKESČIUS UŽ EINAMUOSIUS METUS  BUVO PRIVALU SUSIMOKĖTI IKI BIRŽELIO MĖN. 1 d.

Valdybos pirmininkas

Dėl veiklos bendro naudojimo 1 G sklype

KOMENTARAI:

Dėl 2017 liepos 4 d. Lauryno Savicko teiktų skundų Vilniaus apskrities policijai ir Aplinkos apsaugos ministerijai ir prokuratūrai.

Atsakingai pareiškiame, kad skunduose pateikiami teiginiai ir versijos yra sukurpti ir melagingi. Jokių prie ežero sklype 1G (8.9 ha. ploto) bendrija neplanuoja statybų ir tam neturi teisės.

Pateikti šmeižikiški teiginiai atskleidžia iniciatyvinės grupės tikslus – nuteikti sodininkus prieš valdybos ir visuotinių susirinkimų priimtus planus t. yra sukurti visiems palei ežerą puikią poilsio zoną ir (imituojant geranoriškumą), pateisinti pačių inicijuotą teisminį procesą, kad šis bendrijai priklausantis sklypas (išpirktas įveikus galybę trikdžių ir įveikus finansinius sunkumus) būtų nacionalizuotas- atimtas iš bendrijos ir gražintas valstybei (greičiausiai dėl žemės gražinimo-perkėlimo, tai viešai patvirtina ir Nacionalinė Žemės Tarnyba). Vykdomas baisiai niekingas darbas.

RIMTAM PASVARSTYMUI :

Kaip Jūs manote, kieno interesus tenkintų jų siekiamas tikslas ir kam sklypas atitektų ateityje?

Pirmininkas

————————————————————————————————

SB “Žaluma” bendrijos ir valdybos nario Lauryno Savicko kreipimasis į Valstybės institucijas dėl veiksmų 1 G sklype.

Pastebėtina, minėtiems veiksmams leidimas buvo suteiktas Vilniaus raj. savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus (tiksliau jo net nereikėjo) dar 2017 m. sausio mėn. Pateikiame chronologine seka dokumentų kopijas. Patikiname, kad jokie statybos darbai sklype 1 G nėra vykdomi.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyrius: “Dėl leidimo kristi želdinius, augančius ne miško žemėje” 2017.01.10 d.

Raštas: leidimas kirsti želdinius

Bendrijos ir sb “Žaluma” valdybos nario Lauryno Savicko prašymas Vilniaus apskrities VPK Vilniaus r. PK “Dėl ikiteisminio tyrimo inicijavimo bei aplinkos apsaugos įstatymų galimų pažeidimų stabdymo” 2017.07.04

Prašymas: Prašymas policijai

Bendrijos ir sb “Žaluma” valdybos nario Lauryno Savicko skundas Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono skyriui “Dėl galimo gamtos/aplinkos pažeidimo” 2017.07.04

Skundas Aplinkos apsaugos skyriui

Pranešimas apie neeilinį susirinkimą

DĖMESIO

Atsižvelgiant į iniciatyvinės grupės reikalavimą ir S/B „Žaluma“ bendrijos narių pasiūlymus, 2017-07-08 12.00 val. šaukiamas neeilinis bendrijos narių susirinkimas adresu Sodų g. 14, Vilniuje pagal iš anksto patvirtintą darbotvarkę:

 1. Susirinkimo pirmininko rinkimai.

 2. Susirinkimo sekretoriaus rinkimai.

 3. Bendrijos valdymo organų veiklos vertinimas.

 4. Dėl bendrijos įstojimo į kaimo bendruomenės narius, klausimas.

 5. Bendrijos atstovu teisminėse institucijose skirti asmenį įstatų numatyta tvarka.

 6. Bendrijos atstovo, atstovaujančio bendriją teisminio nagrinėjimo metu Vilniaus apygardos teisme ir kitose teisminėse institucijose, rinkimas.

 7. Bendrijos atstovu paskyrus iniciatyvinės grupės siūlomą asmenį leisti atlikti atstovavimo veiksmus tik jam sudarius bendrijos paruoštą sutartį su bendrija dėl galimos žalos atlyginimo bendrijai ir jos nariams, esant netinkamam atstovavimui.

 8. Bendrijos pirmininko įgaliojimų apribojimai dėl bendrijos žemės sandorių.

 9. Bendrijos pirmininko apribojimas naudoti bendrijos lėšas teisinėms procedūroms/dalyvavimui teismuose dėl žemės sandorių.

 10. Bendrijos revizijos komisijos veiklos vertinimas.

 11. Dėl Iniciatyvinės grupės atstovo įpareigojimo atlyginti bendrijai patirtas išlaidas dėl neeilinio susirinkimo.

 12. Dėl sklypo 2C perprojektavimo.

Atvykus į susirinkimą privaloma turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, narystę patvirtinančius dokumentus (sodininko pažymėjimą/bilietą, sklypo registracijos dokumentą (išrašą) ar kt.).

Vadovaujantis įstatymais susirinkime gali dalyvauti tik bendrijos nariai, pašaliniai asmenys nebus įleidžiami.

Bendrijos nariai bus registruojami susirinkimui pagal turimus narių sąrašus, nesant sąrašuose taip pat nebus įleidžiami. Todėl norint išvengti nesusipratimų prašome visų kreiptis į valdybos pirmininką ir įsitikinti ar bendrija turi visus reikiamus duomenis apie asmenis, turinčius nuosavybę bendrijoje, ar tinkamai pateikti prašymai, sumokėti privalomieji mokesčiai.

S/B „Žaluma“ valdyba

Aktualios paslaugos

ATLIEKU ŠIUOS DARBUS SU SAVO ĮRANGA:

* PJAUNU VEJĄ (TRIMERIS, ŽOLIAPJOVĖ, SURENKANTI ŽOLĘ);

* PJAUNU MALKAS, MEDŽIUS;

* KERPU GYVATVORES;

* ATLIEKU KITUS SODO DARBUS;

*ATLIEKU SMULKIUS SANTECHNIKOS DARBUS.

GALIU IŠRAŠYTI PVM SĄSKAITAS – FAKTŪRAS.

Galiu atlikti ir kitokius sodo-daržo ūkio darbus.

Jei kiltų klausimų ar pageidavimų, prašau nedvejojant kreiptis.

Antanas Bandza

+370 685 56016

Rekreacinio sklypo 1 G projektas ir trumpa situacijos apžvalga

Gerbiami sodininkai,

Kaip žinote, Bendrijos narių visuotiniame susirinkime 2017-04-08 d. buvo pristatytas poilsio zonos palei Vilnojos ežerą įrengimo projektas. Tokia galimybė atsirado, kai didelių pastangų dėka buvo išpirktas bendro naudojimo žemės sklypas 1 G, kurį sudaro miškas-4 ha., 2 ha.-želdiniai, 0.4 ha.- pelkės ir rekreacinio sklypo plotas – 2 ha. Šiame sklype negalimos statybos, išskyrus pagal projektą pateikiamus statinius skirtus rekreacinėms bendrijos narių reikmėms.

Šiuo metu vyksta intensyvios finansavimo galimybių paieškos. Tolesnius darbus sunkina jau kuris laikas vykstantis teisminis procesas ir skleidžiama nepagrįsta ir melaginga informacija apie šio sklypo panaudojimą. Gyvenantys šalia ežero sodininkai, galimai turėdami savų motyvų, deklaruodami visuomenės poreikių svarbą, siekia, kad šio sklypo įsigijimas iš valstybės būtų pripažintas neteisėtu ir minėtas sklypas grįžtų į valstybinės žemės fondą. Tokia yra teisminio ieškinio esmė.

Interpretacijos ar svarstymai, jog panaikinus visą 1 G sklypo įsigijimą iš valstybės, jis ir toliau automatiškai galėtų likti sodų bendrijos žinioje yra nerealu ir utopiška.

Žemiau, pateikiama  poilsio zonos palei Vilnojos ežerą SB „Žaluma“ įrengimo projekto dalis. Tikimės, jog pasibaigus teisminiams procesams 1 G sklypas liks bendrijos nuosavybė ir bus galima tęsti tuos projektinius darbus, kuriems pritarė sb „Žaluma“ bendrijos nariai.

Sklypo projektiniai pasiūlymai: ECOA16-002-PP [Projektiniai pasiulymai]

Raštai valstybės institucijoms

ATSAKYMAS:

2017-05-16 VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras“ raštą Nr. (9.24)GRPK_S-114 “Dėl pelkėtos teritorijos sausinimo (GRPK_S-44_20170516)

Priedai (nuotraukos)

Dėl nario mokesčio sb “Žaluma” mokėjimo

Š.m gegužės 6 d. (šeštadienį) bus priimami sb “Žaluma” nario mokesčiai. Vieta:  Žalumos g. 27-oji 13 -a.  Laikas nuo 10 iki 13 val.

Primenu, kad nario mokestį už einamuosius metus privalu sumokėti iki š.m. birželio 1-osios dienos.

Valdybos pirmininkas

Informacija sodininkams

 

 1. Nuo 2017-09-21 esam iškeldinti iš patalpų Algirdo gatvėje. Kito ofiso kol kas neturime, kurį laiką pašto adresas išliks tas pats. Apie būsimus pasikeitimus, informuosime.

 2. Šiuo metu Vilniaus raj. savivaldybė iš sodininkų bendrijų priima paraiškas kelių asfaltavimui ir gatvių apšvietimui, tačiau 50 % išlaidų apmoka pati bendrija. Jeigu atsiras konkrečių iniciatorių, prašau informuoti valdybą.
 3. Vyksta derybos su Vilniaus raj. savivaldybe, kad Žalumos gatvės ir dalis Brinkiškių gatvės būtų įtrauktos į savivaldybės vietinių kelių statusą, t. y. jas prižiūrėtų , tikėtina, gal ir išasfaltuotų. Dėl visų kitų gatvių perdavimo savivaldybėms – pakankamai tolima ir kiek utopinė ateitis, kadangi papildomai skirti savivaldybėms milijardų Eurų valstybė artimiausiais dešimtmečiais nepajėgi. Tad mums patiems  privalu rūpintis gatvių priežiūra, būkim sąmoningi, neleiskime sugadinti to, ką mes patys vargingai tai sukūrėme. Neleiskime  įvažiuoti sunkiasvorėms mašinoms, jos gali įvažiuoti (atvežti statybines medžiagas) tiktai žiemos metu ir vasarą kuomet užtikrintai tvirtas gatvių gruntas. Mūsų gatvės skirtos tik lengviesiems automobiliams.
 4. Organizuojame orinių elektros tiekimo linijų pakeitimą kabeliais. Prašome suinteresuotus sodininkus kreiptis į bendrijos pirmininką nurodant tikslią situacijos vietą, t. y. el. pastotės Nr. ir stulpų numerius tarp kurių norite panaikinti orines el. tiekimo linijas ir pačius stulpus.

Bendrijos valdyba

2017-05-02

Pranešimas apie Sb “Žaluma” visuotinį bendrijos narių susirinkimą

DĖMESIO!

2017-03-24 d. 16 val. Sodų g. 14 įvyks visuotinis Sb “Žaluma” bendrijos narių susirinkimas. Nesant kvorumo, pakartotinis Sb “Žaluma” bendrijos narių susirinkimas įvyks 2017-04-08 d. 10 val. Sodų g. 14.

Susirinkimo DARBOTVARKĖ

1. Visuotinio narių susirinkimo pirmininko rinkimai.
2. Visuotinio narių susirinkimo sekretoriaus rinkimai.
3. Poilsio zonų, bendro naudojimo objektų įrengimo projektų aptarimas, jų vystymo perspektyvos.
4. Valdybos ataskaita už 2016 m. ir jos aptarimas.
5. Finansinės veiklos ataskaita už 2016 m. ir jos aptarimas.
6. Revizijos ataskaita už 2016 m. ir jos aptarimas.
7. Dėl autobusų aikštelės apsisukimo  įrengimo, kelių remonto galimybių aptarimas.
8. Dėl sklypo 2D1 išpirkimo.
9. Dėl sklypų 8D,10D, 4F1, 3A-1 išpirkimo.
10. Pajamų-išlaidų sąmatos 2017 m. aptarimas .

Projektų pristatymui yra kviečiamas architektas. (3-ias darbotvarkės klausimas)

Prašome susirinkimo dalyvius – s/b „Žaluma“ narius turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Susipažinti su darbotvarkės klausimų sprendiniais galima bendrijos buveinėje Algirdo g. 11/9-1, pirmadieniais ir trečiad. 17-19 val. nuo 2017 -03-27 iki 04-07 d.

Susirinkimą šaukia bendrijos valdyba

Dėl užtvarų sodų bendrijų teritorijose (atsakymas iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) pagal kompetenciją išnagrinėjo Jūsų paklausimą dėl gatvių užtvarų sodininkų bendrijų teritorijose.

Informuojame, kad reikalavimai keliams, skirtiems gaisrų  gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie statinių ir gaisro gesinimo šaltinių nustatyti Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose, patvirtintuose departamento direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338. Šio teisės akto 148.10 punkte nurodyta, kad <aikštelės ir keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti turi būti visada laisvi>. Vadovaujantis departamento direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 patvirtintų Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 15 punkto nuostatomis <privažiavimo keliai ir priėjimai prie statinių, gaisrinių kopėčių, gaisrinio inventoriaus, gaisrinių hidrantų ir vandens telkinių turi būti laisvi>, o šių taisyklių 17 punkte nurodyta, kad <automatiniai įvažiavimo į teritoriją vartai, užkardai ir kiti įrenginiai turi turėti rankinį valdymą, leidžiantį juos atidaryti bet kuriuo paros metu.>

Reikalavimų neautomatinių užtvarų įrengimui ar jų konstrukcijai gaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai nenustato. Vertinant galiojantį teisinį reguliavimą ir turimą incidentų likvidavimo patirtį, Jūsų paklausime minimų sodininkų bendrijų keliuose, skirtuose gaisrų  gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie statinių ir gaisro gesinimo šaltinių, departamento nuomone, galėtų būti  įrengiamos tik tokių konstrukcijų užtvaros, kurias į incidento vietą vykstantys ugniagesiai gelbėtojai su turima įranga galėtų lengvai atidaryti arba pašalinti su minimaliomis laiko sąnaudomis.

Pastabos LR Sodininkų bendrijos įstatymo IX-1934 6-ojo straipsnio pakeitimo įstatymui

Atsiliepimas į Aplinkos ministerijos pateiktą projektą. Projektas yra čia

Nesuprantami projekto prieštaravimai ir pasiūlymai:

 1. 6 straipsnio 1-oje dalyje akcentuojama, kad kadastrinius matavimus ir įregistravimą Registre vykdo savivaldybė, o 2 straipsnio 1-oje dalyje – visa tai atlieka bendrijos;
 2. Pagal 6 straipsnio 2-os dalies sąlygų reikalavimus sodininkų bendrijoje „Žaluma“ galbūt atitiktų tik dvi gatvės – Žalumos g. (1,5 km ilgio ir 1,5 ha ploto) ir Brinkiškių g. (0,9 km ilgio ir 0,65 ha ploto). Šiomis gatvėmis naudojasi nemažai bendrijų ir vietinių gyventojų.

Aš pasilieku prie ankstesnio savo pasiūlymo, kad savivaldybės privalėtų nedelsiant savo žinion perimti pagrindines gatves ir tik po to, jeigu to reikia, organizuoti kadastrinius matavimus ir  įregistravimą Registre (šiuo metu Vilniaus rajone visi keliai kadastriškai nematuoti, tačiau pagal išgales jie sėkmingai prižiūrimi).

Savivaldybės galėtų bent minimaliai pagelbėti sodininkams, t.y. laiku pagreideruoti priskirtas gatves, užpilti susiformavusias duobes, nušienauti kelkraščius, žiemos metu nuvalyti sniegą. Lėšų darbų atlikimui galėtų numatyti iš kelių priežiūros fondo.

Pagal Aplinkos ministeriją siūlomą schemą iki 2020 m. kažin ar bus atlikti tik kadastriniai matavimai ir įregistruoti Registre. Nepamirškime, kad sodų bendrijose visa tai turi būti apsvarstyta visuotiniuose bendrijos narių susirinkimuose. Bendrijos vargu ar turės lėšų matavimams, be to, ar galima investuoti, jeigu neesi tikras, ar tai duos naudą ir ar patirtos išlaidos bus grąžintos (juk nėra minimalių garantijų, kad savivaldybės savo žinion priimtų bendrijų kelius). Naujų kelių priežiūrai, o ypač įrengimui, savivaldybės ir dabar neturi lėšų, o po 2020 metų be Europos investicijų bus visiškas šnipštas.

Išvada viena – Aplinkos ministerijos parengtas projektas, mano manymu, daugumoje skirtas ne tam, kad iš esmės pakeistų sodininkų bendrijose tragiškai blogą kelių būklę, o tam, kad palaidotų bet kokias optimistines viltis pasikeitimams į gera.

Labai grėsmingas Ministerijos planas vėl sugražinti nuomos mokestį už bendro naudojimo žemę. Mūsų bendrijai į metus susidarytų mažiausai 15000 Eurų. Tokiam planui mes nepritariame, jis mus sužlugdytų galutinai.

 

Vilniaus susivienijimo “Sodai” bendrijos tarybos narys                          Jonas Narkevičius

Svarbi infomacija

sb_logotipas2016 04 03 S/b “Žaluma” susirinkimo metu nuspręsta sumažinti nario mokestį iki 4 eurų už vieną arą.
Nuo 2015 m. sausio 1 d. pasikeitė apmokėjimo tvarka už komunalinių atliekų išvežimą.
1. Už sodo sklypą su statiniais mokama 13 Eurų per metus.
2. Pastoviai gyvenantys moka 5.9 Euro per mėnesį (iki 100 kv.m gyvenamo ploto).
3. Už tuščius sklypus be pastatų mokestis nenumatytas.
Jeigu už minimas paslaugas buvo permokėta dėl pinigų gražinimo galima kreiptis į Vilniaus raj. savivaldybės 501 kab.

Informuojame

 Pavyzdingai pasielgė  vienas sodininkas (prašęs pavardės neskelbti). Žinodamas apie sunkią bendrijos finansinę padėtį įnešė 500 Eurų į bendrijos kasą. Būtų gerai kad tai taptų užkrečiamu pavyzdžiu kitiems,o jeigu to ir nebus, gal bent paskatins mokėti nario mokesčius.

S/b “Žaluma” valdybos pozicija aktualiais Lietuvos sodininkams klausimais (straipsnis buvo paruoštas spaudai, bet neatitiko “politinės linijos”)

TARPINSTITUCINIS PASITARIMAS ŽEMĖTVARKOS KLAUSIMAIS

2016-02-09 Lietuvos Respublikos Seime vykusiame tarpinstituciniame pasitarime buvo nagrinėjamos sodininkų bendrijose esančios problemos susijusios su žemėtvarkos ir kitomis tarnybomis.

Šiame pasitarime dalyvavau ir aš, kaip Vilniaus susivienijimo „Sodai” (vienijančio 350 bendrijų) atstovas ir vienos didžiausių Vilniaus rajone sodininkų bendrijos „Žaluma” pirmininkas.

Noriu trumpai pakomentuoti kai kurias pasitarime nagrinėtas problemas ir jų sprendimo būdus.

Skaitykite toliau

Pradinis

Kitus skelbimus galite surasti čia…

Apie Bendriją

Šalia Vilnojos ežero, Vilniaus raj. yra įsikūrusi sodininkų bendrija „Žaluma“. Oficialiai bendrija įregistruota 1991 12 31 d. Bendras sodų bendrijos plotas yra – 120 ha. Bendrija sudaryta iš dviejų dalių: „Žaluma – 1“ ir „Žaluma – 2“. Iš viso yra 30 gatvių, kurių bendras ilgis  15 km., užima 13,2 ha. plotą. Bendrijos narių skaičius yra – 670. Dalis yra nuolatiniai gyventojai, o kiti „sezoniniai“ sodininkai ar jiems prijaučiantys.

Pastaraisiais metais, dėl gerėjančio įvaizdžio, stebime padidėjusį susidomėjimą mūsų bendrija. Jaunos šeimos perka sklypus ir statosi namus nuolatiniam gyvenimui. Dalis įsigijusių sklypus stato ir įsirengia šiuolaikiškus vasarnamius, planuodami gražioje gamtoje praleisti savaitgalius ir atostogas.

Veikla

Savo veikloje Bendrija vadovaujasi LR sodininkų bendrijų įstatymu, Bendrijos įstatais, LR Civilinio kodekso nuostatomis. Bendrijos vidaus gyvenimą reglamentuoja Vidaus tvarkos taisyklės.

Pagrindiniai Bendrijos veiklos tikslai yra:

Įgyvendinti Bendrijos narių bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjų sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu; puoselėti ir tausoti gamtą ir kraštovaizdį,kurti ir įgyvendinti ateities perspektyvinius planus. Plačiau su tikslais ir veiklos rūšimis galima susipažinti Bendrijos įstatų puslapyje.

Aukščiausia bendrijos valdžia yra Visuotinis narių susirinkimas, kuris renka valdybą, bendrijos pirmininką ir revizijos komisiją.

Nario mokesčių dydį nustato visuotinis bendrijos narių susirinkimas. Šios lėšos yra naudojamos tiksliniams bendrijos poreikiams.

Kontaktai

Bendrijos būstinė yra Vilniuje, Kęstučio g.-35-5. Būstinėje galima sumokėti mokesčius, gauti visapusišką reikiamą informaciją, susipažinti su bendrija, bendrijos įstatymų pasikeitimais.

Pirmininkui galite paskambinti tel. 865 268833 ar parašyti el. paštu, užpildydami formą

Bendrijos valdyba aktyviai rūpinasi sprendžiant, tiek kasdienines ūkines bendrijos problemas, tiek atstovauja bendriją teisiniuose ginčuose bei stengiasi tarpininkauti, sprendžiant sodininkų tarpusavio nesutarimus.

Parengtas ir patvirtintas Bendrijos teritorijos pertvarkymo projektas, pažymėtos kelių ir gatvių ribos, kurios jau yra įtrauktos į Registrą. Pasikeitus įstatymams atsiranda galimybė perduoti kelius Vilniaus raj. savivaldybei. Pradžioje planuojama atlikti pagrindinių gatvių kadastrinius matavimus ir gatves įregistruoti Registre, o po to perduoti savivaldybei.

Valdyba taip pat rūpinasi priartinti visuomeninį transportą prie bendrijos narių.