Pereiti prie turinio

DĖL IŠAIŠKINIMO APIE LĖŠŲ SKYRIMO TVARKĄ MĖGĖJŲ SODŲ TERITORIJOJE ESANTIEMS SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ VALDOMIEMS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS FINANSUOTI

Elektroninio dokumento nuorašas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, faks. (8 5) 212 4335, el. p. sumin@sumin.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188620589

Visoms savivaldybėms

2019-06                                                                                                   Nr.

Į 2019-05-22   Nr. S-1753

Lietuvos savivaldybių asociacijai              

Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijai

Lietuvos sodininkų draugijai

Vilniaus susivienijimui „Sodai“

Kauno susivienijimui „Sodai“

Kopija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai

Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos

DĖL IŠAIŠKINIMO APIE LĖŠŲ SKYRIMO TVARKĄ MĖGĖJŲ SODŲ TERITORIJOJE ESANTIEMS SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ VALDOMIEMS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS FINANSUOTI

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, vykdydama Ministro Pirmininko pavedimą, įformintą Vyriausybės kanclerio 2019 m. gegužės 22 d. rezoliucija Nr. S-1753, teikia išaiškinimą apie lėšų skyrimo tvarką mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams inventorizuoti, šiems keliams taisyti (remontuoti) ar rekonstruoti, o taip pat apie tinkamas finansuoti Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – Programa) finansavimo lėšomis išlaidas.

Susisiekimo ministerija informuoja, kad nuo šių metų vasario 13 d. pasikeitė Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Aprašas). Pagal Aprašą Programos finansavimo lėšų rezervas gali būti skiriamas mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams inventorizuoti, šiems keliams taisyti (remontuoti) ar rekonstruoti, jeigu savivaldybės institucija skiria ne mažiau kaip 30 procentų, tačiau ne daugiau kaip 50 procentų nuosavų lėšų.

Savivaldybių institucijos, siekiančios gauti finansavimą mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams inventorizuoti, šiems keliams taisyti (remontuoti) ar rekonstruoti, Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) iki kiekvienų metų sausio 2 d. pateikia vadovo ar jo įgalioto asmens prašymą, kuriame nurodoma Aprašo 23 punkte nustatyta informacija. Savivaldybių institucijos, siekiančios gauti Programos finansavimo lėšų rezervą kelių objektams finansuoti, prašyme turi nurodyti, kiek procentų kitų lėšų (ne mažiau kaip 30 procentų) bus skirta mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams finansuoti (Programos skaičiuojamųjų, nuosavų (savivaldybės biudžeto), fizinių ar juridinių asmenų). Siekiant efektyvesnio darbo nagrinėjant savivaldybių pateiktus prašymus dėl 2019 m. Programos rezervo lėšų skyrimo, Kelių direkcija raštu visoms savivaldybėms rekomendavo užpildyti pavyzdines formas ir pateikti kartu su prašymais skirti Programos finansavimo lėšų rezervą mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams inventorizuoti, šiems keliams taisyti (remontuoti) ar rekonstruoti. Rekomenduojamas prašymų formas galima rasti Kelių direkcijos tinklalapyje: http://lakd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/finansavimas/rekomendacines-paraiskuformos.

Programos finansavimo lėšų rezervo dalis savivaldybių institucijų nurodytiems kelių objektams paskirstoma pagal savivaldybės kelių ilgį, nurodytą savivaldybių tarybų patvirtintame kelių sąraše, kuriame taip pat nurodytas kelio numeris ir kelio pavadinimas (50 procentų sumos) ir pagal savivaldybės nuolatinių gyventojų skaičių (vadovaujamasi Lietuvos statistikos departamento duomenimis) (50 procentų sumos). Savivaldybių institucijoms paskirstyta Programos finansavimo lėšų rezervo dalis tikslinama korekcijos koeficientu, priklausančiu nuo savivaldybių institucijų skirtos nuosavų lėšų dalies procento. Kelių direkcija sudaro savivaldybių institucijoms skiriamų lėšų ir kelių objektų sąrašą.

Atkreipiame dėmesį, kad Programos finansavimo lėšos gali būti skiriamos tik mėgėjų sodų teritorijose esantiems savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams. Mėgėjų sodų teritorijoje esantys keliai, kurių savivaldybių institucijos nevaldo, tai yra keliai neįrašyti į savivaldybių tarybų sprendimais patvirtintus vietinės reikšmės kelių sąrašus arba keliai, kurie nėra mėgėjų sodų teritorijose, pavyzdžiui, einantys iki mėgėjų sodų teritorijų yra netinkami finansuoti Programos finansavimo lėšomis. Kokiems darbams, atliekamiems vietinės reikšmės keliuose, finansuoti gali būti naudojamos Programos finansavimo lėšos nustatyta Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje.

Susisiekimo viceministras                                               Paulius Martinkus