Pereiti prie turinio

Informacija apie sodininkų bendrijų gatvių perdavimo  savivaldybėms galimybes

Informacija apie sodininkų bendrijų gatvių perdavimo  savivaldybėms galimybes

Vienas iš svarbių visiems sodininkams yra sodų bendrijoje esančių kelių perdavimas savivaldybės žinion. Vilniaus susivienijimo „Sodai“ iniciatyva buvo organizuotas sodininkams aktualių klausimų aptarimas Vyriausybėje.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. D1-749 sudaryta darbo grupė sodininkų bendrijoms aktualiems klausimams išnagrinėti ir spręsti (toliau – darbo grupė) išnagrinėjo aktualiausius sodininkų bendrijų (toliau – SB)  klausimus ir  parengė  siūlymus dėl šių klausimų sprendimo būdų.

Darbo grupės nuostatos:

Aptartas klausimas, kokio dydžio finansavimas motyvuotų savivaldybes perimti SB kelius (gatves?). Pagal Susisiekimo ministerijos specialistų pateiktą informaciją, 30 % Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų yra skiriama vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. 1600 Eur/km skiriama didžiųjų miestų ir 450 Eur/km skiriama mažųjų miestų savivaldybių keliams tvarkyti. Finansavimo didėjimo artimiausiu metu nenumatoma, todėl savivaldybėms rekomenduotina nusistatyti prioritetus:

1) keliai (gatvės) kuriais naudojasi ir ne mėgėjų sodų teritorijoje esančių žemės sklypų savininkai ir naudotojai (keliai (gatvės) atliekantys tranzitinę funkciją);

2) keliai (gatvės) kuriomis naudojasi daugiau nei vienos SB teritorijoje esančių žemės sklypų savininkai;

3) keliai (gatvės) skirti aptarnauti SB, kuriose ne mažiau  kaip 20% sklypų savininkų yra gyvenamąją vietą šioje SB teritorijoje deklaravę asmenys.

Šiuo metu Vilniaus mieste apie 20 % gatvių sudaro SB keliai (gatvės), tad priežiūros  išlaidų poreikis gali padidėti penktadaliu.

Darbo grupė vienbalsiai pritarė kelių perdavimui savivaldybėms, neatliekant žemės sklypų kadastrinių matavimų.

Tarpžinybinė darbo grupė, nustačiusi ir išnagrinėjusi SB aktualias problemas, apibendrinusi pasiūlymus dėl sodininkams aktualių problemų sprendimo būdų, nutaria:

  1. Pateikti LRS Aplinkos apsaugos komitetui svarstyti darbo grupės narių siūlomą Lietuvos Respublikos SB įstatymo 2, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą;
  2. Prašyti SB įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą svarstyti LRS pavasario sesijoje;
  3. Prašyti LRV:

3.1.  apsvarstyti klausimą dėl bendro naudojimo valstybinės žemės ir įsiterpusių sklypų, esančių SB teritorijose išsipirkimo lengvatinėmis sąlygomis termino pratęsimo;

3.2. aptarti galimybes ateinančių  metų valstybės biudžeto programose numatyti dalinį  finansavimą savivaldybėms, kurios perimtų dalį SB esamų  kelių;

3.3. pavesti  atsakingoms institucijoms parengti SB bendrojo naudojimo žemėje esančių kelių (gatvių) ir (ar) kelių (gatvių) juostų perdavimo savivaldybėms tvarką.

Darbo grupės pirmininkas                  Martynas Norbutas

Darbo grupės sekretorius                  Tomas Tukačiauskas

 

Nesutikdamas su daugeliu siūlomų įstatymo pataisų, kreipiausi į LRS Aplinkos apsaugos komitetą su pasiūlymais, Buvau informuotas, jog būsiu pakviestas į svarstymą Seimo komitete

Gerb. Sodininkai, kaip matote, gatvių pridavimo savivaldybėms klausimai yra sudėtingi, o daugeliu atvejų, yra įmanomi tik teoriškai, bet praktiškai dėl neskiriamų lėšų savivaldybėms, šis procesas  nevyksta. Pagal numatomus, ateityje gal būt įmanomus, gatvių pridavimo tvarkos požymius, mūsų bendrija, net geriausiu atveju, neturi nė vienos gatvės tinkamos pridavimui. Tai patvirtina ir savivaldybės atsakymas.