Pereiti prie turinio

Informacija apie pakartotinį SB “Žaluma” susirinkimą

        SODININKŲ BENDRIJA „ŽALUMA“

Kodas 191518644, Registruota- Minties g. 11-12, Vilnius, tel. 8 652 68833, el.p. jonas.zaluma@gmail.com                                                   

 

       D   Ė   M  E   S   I   O

 

Š. m. birželio 08 d. 10 val. Antakalnio g.-17, sen-ja, šaukiamas pakartotinis sodininkų bendrijos narių visuotinis susirinkimas.

Darbotvarkė:

 1. Visuotinio susirinkimo pirmininko rinkimai.
 2. Visuotinio susirinkimo sekretoriaus rinkimai.
 3. Valdybos veiklos ataskaita už 2018 m. ir jos tvirtinimas.
 4. Ekspertizės akto apie bendrijos ūkinę- finansinę veiklą už 2018 m.pristatymas ir jo tvirtinimas.
 5. Sodininkų priėmimas į bendrijos narius.
 6. Bendro naudojimo ir įsiterpusių žemės sklypų nuomos arba išsipirkimo klausimai ir pritarimas.
 7. Pagrindinių gatvių remonto klausimai.
 8. Valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai.
 9. Revizijos komisijos rinkimas arba audito atlikimo numatymas.
 10. Pajamų-išlaidų sąmatos 2019 m.tvirtinimas.
 11. Sodininkų ir kitų asmenų teisės ir pareigos.
 12. Makarovo prašymų aptarimas.

 

Susipažinti su darbotvarkės klausimų sprendiniais galima 05-25, 06- 01 d. Žalumos 27-oje g.-13, nuo 10 iki 13 val.

Skelbta Valstiečių laikraštyje 2019-05-25 d. ir bendrijos internetinėje svetainėje.

 

Susirinkimą šaukia sodininkų bendrijos valdyba.