Pereiti prie turinio

Papildymas dėl 2023 M. BALANDŽIO 15 D. vykusio bendrijos narių susirinkimo

2023.04.15 kaip ir planuota vyko visuotinis narių susirinkimas. Jam buvo taikomas kvorumo reikalavimas, t.y. kad jame galima būtų priimti sprendimus numatytais klausimais, turėjo užsiregistruoti daugiau nei 1/2 visų narių. Kadangi užsiregistravo 26 nariai, šis susirinkimas laikomas neįvykusiu, tačiau jo fiksavimas protokolu yra būtinas.
PRIMENAME, jog pakartotinis visuotinis narių susirinkimas įvyks 2023 m. gegužės 6 d. 10:00 val. toje pačioje vietoje.
Taip pat informuojame, jog 2023.04.15 buvo gautas SB "Žaluma" nario prašymas įtraukti į visuotinio susirinkimo dienotvarkę prie kitų klausimų vieną papildomą klausimą sprendimui: "Dėl pritarimo nuovažos suformavimui per valstybinę žemę į Žalumos 6-oji g. 1 sklypą iš Žalumos 5-osios g."
Šio klausimo trumpas paaiškinimas:
minėtame sklype projektuojamas gyv. namas
NŽT iš projektuotojų paprašė pateikti SB "Žaluma" pritarimą projektiniams sprendiniams
2022 metais buvęs bendrijos pirmininkas suderino projektą
NŽT projektuotojams atmetė prašymą išduoti statybos leidimą motyvuodami tuo, jog turi būti pateikiamas ne bendrijos pirmininko, bet visuotinio bendrijos narių susirinkimo sprendimas pritarti projektiniams sprendiniams
SB "Žaluma" valdyba susirinkimo metu siūlys pritarti parengtiems techniniams sprendiniams
Daugiau detalesnės informacijos, situacijos foto, ar susipažinimą su brėžiniais galima gauti kreipiantis el. paštu zalumieciai@gmail.com
Kadangi ši situacija parodo, jog esamas reglamentavimas nėra lankstus ir kiekvieną kart tokiam suderinimui organizuoti visuotinius narių susirinkimus nėra efektyvu, į susirinkimo dienotvarkės Kitų klausimų sritį (darbotvarkės medžiagos 10.3. punkto pagrindu) įtraukiami 2 papildomi sprendimai balsavimui:
"Dėl pritarimo nuovažos suformavimui per valstybinę žemę į Žalumos 6-oji g. 1 sklypą iš Žalumos 5-osios g."
"Dėl SB "Žaluma" narių įgaliojimo bendrijos pirmininkui suteikimo derinti techninius projektus, sprendinius be atskiro visuotinio narių susirinkimo.