Pereiti prie turinio

          SODININKŲ BENDRIJA „ŽALUMA“

 

Kodas 191518644, registruota Minties g.11-12, Vilnius,

tel.,  8 652 68833, el.p. jonas.zaluma@gmail.com .

 

Žemės ūkio ministerijai                                                        2018-08-21 Nr. 47

 

 

Dėl neužimtų suformuotų sodo sklypų

 pardavimo tvarkos nustatymo

 

2013 metais kreipėmės į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos dėl sodininkų bendrijos Žaluma (toliau-bendrija) generaliniame plane suprojektuotų, tačiau neprivatizuotų ir atitinkamų tarnybų nepaskirtų konkretiems asmenims sodo  sklypų pardavimo organizavimo. Mes tikėjomės, kad bus operatyviai numatyta suformuotų valstybinės žemės , esančių bendrijos teritorijoje, pardavimo tvarka. Išsiaiškinome, kad bendrijoje yra ne mažiau 18 tokių sklypų. Proceso pagreitinimui ir palengvinimui savo sąskaita atlikom  daliai (5) laisvų sklypų geodezinius matavimus ir juos įregistravome Registre Lietuvos Respublikos vardu.

Daugkartininiai prašymai paskubinti sprendimus nepasiekė rezultatų, buvo aiškinama, kad, greičiausiai, laisvi sklypai bus atiduoti kaip kompensacija tiems, kuriems neužteko grąžinimui laisvos žemės.

Mūsų manymu teisingiausia laisvus sklypus parduoti uždarame aukcione ir tokiu būdu padidinti valstybės biudžeto lėšas.

Prašome išspręsti aktualią neužimtų sklypų problemą.

 

Pagarbiai,

SB „Žaluma“ valdybos pirmininkas                                   Jonas Narkevičius

 

Dažnas  sodininkas reiškia priekaištus dėl iš esmės nepakankamo  gatvių remonto ir jų pastovaus tvarkymo. Reiškiamos pretenzijos yra pagrįstos ir jos paaiškintinos. Norint tinkamai ir laiku remontuoti gatves reikia tam turėti lėšų.

2016 m. visuotiniame bendrijos narių susirinkime buvo nuspręsta sumažinti nario mokestį iki 4 Eurų už 1 arą, o gatvių remontui reikalingas lėšas rinkti papildomai. Buvo numatyta, kad kasmet valdyba išsamiai išanalizavusi gatvių dangos stovį pateikia visuotiniam bendrijos narių susirinkimui pirmoje eilėje būtinai remontuotinų gatvių sąrašą, jų remontui reikalingų lėšų poreikį ir kiek Eurų reiktų sodininkui mokėti papildomai prie nario mokesčio. Gatvės būtų remontuojamos pagal surinktų lėšų kiekį.Kol kas susirinkimai nepritardavo konkretiems gatvių remonto pasiūlymams.

Iš surinktų nario mokesčių numatyta galimybė tiktai smulkiems ir avariniams  gatvių patvarkymams, kelkraščių priežiūrai ir benro naudojimo žemėje nereikalingų, savaime užaugusių želdynių ir medžių šalinimui.

Kadangi artimiausiais metais savivaldybės nenumato į savo balansą perimti bendrijų gatvių, mes patys privalome maksimaliai jas saugoti, negadinti, neleisti, kuomet minkšta kelio danga (ypatingai pavasarį ir rudenį), važiuoti sunkiasvorėms mašinoms ( virš 10 tonų).

Atkreipiame dėmesį į nesenai atsiradusią rūpestingų sodininkų iniciatyvą. Patys sodininkai sutarę su kaimynais finansuoja ir organizuoja reikalingų gatvės remontui medžiagų isigijimą, o bendrija apmoka už panaudotus mechanizmus. Tikimės, kad atsiras ir daugiau norinčių prie savęs susitvarkyti gatvę. Individualiai prisidėjusiems prie gatvės remonto visuotiniame susirinkime bus siūloma nuimti nario mokestį bent už vienus metus.

Bendromis pastangomis tvarkytų gatvių stovį galite pasižiūrėti apsilankę Žalumos 1-oje, 3-oje, 6-oje, 18-oje, 26-oje, 30-oje gatvėse.

 

Bendrijos valdyba