Pereiti prie turinio

Vilniaus susivienijimo „Sodai“ valdybai       Nr. 57

2018-12-20

 

Prisiminus paskutinį valdybos posėdį atsakingai pareiškiu, kad jokių priešiškų veiksmų, tiek prieš susivienijimo pirmininką, tiek prieš draugijos pirmininką, nevykdžiau.

Mano pasiųstas raštas buvo priverstinis, kadangi gerb. pirmininkai nepateikė ministerijai valdybos posėdyje vieningai priimto kreipimosi ( buvo nuspręsta, jog sudaryta darbo grupė  prie teksto turinio dar turi “gerokai padirbėti”, tačiau kažkodėl nebuvo padirbėta). Pažymėtina, kad tiesiogiai viceministrui nusiųstas raštas skaitomas neoficialus ir į jį gali būti neatsakoma. Valstybinėms įstaigoms oficialūs raštai teikiami tik per kanceliariją, užregistruojami ir įstaigos vadovų nukreipiami kur reikalinga. Pvz. aš raštą kaip susivienijimo valdybos narys Žemės ūkio ministerijai pateikiau lapkričio 4 d., nors nesu įtakingas, kaip buvo teigiama “kažkoks eilinis pirmininkėlis”, tačiau atsakymą iš ŽŪM pasirašytą viceministro gavau lapkričio 22 d. Nr. 3JA-287(8.14) – kaip ir priklauso, ne vėliau kaip per 20 dienų,).

Valdybos posėdyje paaiškinau, kad pagal man suteiktą informaciją, kad sprendžiant teisės akto  dėl žemės įvertinimo tvarkos pakeitimo klausimą, ministerijai būtų naudinga žinoti oficialią sodininkų susivienijimo ir sodininkų draugijos  poziciją.

Kadangi mūsų vadai neįvykdė valdybos priimto sprendimo  , aš parodžiau iniciatyvą ir minėtą raštą taip pat išsiunčiau keliems susivienijimų pirmininkams, kad ir jie tuo pačiu klausimu kreiptųsi į ŽŪM. Tai dariau ne dėl savo interesų, o dėl visų sodininkų bendrijų interesų, nesuprantu, kas čia blogo. Juk mūsų visų, sakyčiau,  pareiga rūpintis bendrais sodininkų reikalais.

Gerb. Pirmininkas akcentavo, kad visada reikia geranoriškai elgtis, reikia apsitarti ir suderinti veiksmus. Aš tam visiškai pritariu. Tačiau ar tai nuoširdūs žodžiai, ar pas mus taip ir yra, ar taip įmanoma? Juk nuo pat pradžių aš taip ir dariau, kreipiausi į Jus raštu paaiškindamas klausimo svarbą ir realią galimybę pasiekti teigiamų rezultatų. Tačiau Jūs pareikalavote šaukti neeilinį valdybos posėdį, argi to reikėjo? Įdomiai atrodo, šiuo labai aiškiu klausimu reikia valdybos posėdžio, o dėl sodininkų įstatymo daugelio straipsnių pakeitimo ir naujų įtraukimą, bei labai sodininkų bendrijoms tinkamo 6 straipsnio 1 dalies (dėl gatvių pridavimo savivaldybėms) pakeitimo jau nereikėjo. Valdybos posėdyje iš karto kategoriškai atsisakėte pasirašyti, galutinai taip ir gavosi. Draugijos pirmininkas elgėsi taip pat- nepasirašė. Panašiai gavosi ir kitais klausimais. Kažkur rugpjūčio, rugsėjo mėn. atkreipiau dėmesį, kad reikėtų pareikšti Aplinkos ministerijai nuomonę dėl ruošiamo Seimui atliekų tvarkymo įstatymo pataisų ir dėl saugotinų medžių kriterijų patikslinimo. Ar buvo sureaguota?-ne. Iš Aplinkos ministerijos gavau paaiškinimus ir persiunčiau Jums, tuo tarpu susitikime su savivaldybės pareigūnais prisiklausėme nebūtų reikalavimų. Manau, kad aš tinkamai elgiausi pagal esamą realią tikrovę, ir kas labai svarbu, niekam nepakenkiau ir nesiekiau , kad taip atsitiktų.

Visumoje, manau, kad Jums derėjo padėkoti už mano pastangas padėti sodininkų bendrijoms ir tuo pačiu Jums, o ne niekinti.

Iki šiol nesuprantu kodėl mūsų vadovai nusistatę prieš sodininkų interesus.

Kitų man mestų kaltinimų nekomentuosiu, kadangi Jūs puikiai žinote, jog visa tai išgalvota, sukurta.

Noriu pabrėžti, kad per eilę metų pavyko suprasti daugelį sodininkams aktualių klausimų, problemų. Teko domėtis ir aiškintis ne tiktai įvairių įstatymų subtilybes, bet ir konsultuotis neaiškiais, ginčitinais klausimais su įvairiomis ir įvairaus lygio institucijomis. Sugaišta marios laiko. Paskutiniais metais valdybos posėdžiuose diskusijų ir nuomonių išklausymo bei įvertinimo praktiškai nebuvo,  akivaizdžiai nereikalinga ir mano žinios, kurios galėtų būti naudingai panaudotos bendram darbui, bet sprendimai, daugumoje atvejų, priimami vienasmeniškai, todėl:

 nuo šios dienos, dėl beprasmiškai gaištamo laiko, pasitraukiu iš susivienijimo Vilniaus “SODAI” valdybos narių.

Dar norėčiau paprašyti, kad viešoje erdvėje ir sodininkams neskelbtumėte, kad s/b “Žaluma” apgaulės būdu įsigijo bendro naudojimo žemę ir, pažeidus įstatymus, dalį jos pardavė sodininkams, kadangi tai yra netiesa.

Pateikiu keletą dokumentų  įrodančių  mūsų teisėtus, be apgaulės veiksmus, siūlau susipažinti, įvertinti ir apmastyti, manau, kad tie dokumentai pravers ir susivienijimo veikloje.

Pažymėtina, kad teisminiai procesai dar nesibaigė, tad per anksti esam smerkiami, tikimės kad Lietuvoje įmanoma pasiekti teisingumą ir mes laimėsime, nors užsukto teismų maratono iniciatoriai, kai kuriais klausimais, ir yra gana pajėgūs.

Pridedama:

  1. Kasacinis skundas- 2 lapai.
  2. ŽŪM kanclerės atsakymas- 2 lapai.
  3. Skundo prezidentūrai įvertinimas-2 lapai.
  4. ŽŪM vice ministro išaiškinimas-3 lapai.
  5. Skundų nagrinėjimas NŽT (iš svetainės).
  6. NŽT rizikų prevencijos departamento išaiškinimas-2 lapai.
  7. Seminarų medžiaga-3 lapai.
  8. Atsakymas sodininkui K.-2 lapai.
  9. Atsakymas sodininkui M.-2 lapai.

 

Linkiu susivienijimo kolektyvui ir valdybos nariams linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų.

 

Pagarbiai,

Buvęs susivienijimo valdybos narys – Jonas Narkevičius