Pereiti prie turinio

    D   Ė   M   E   S   I   O !

       2018 -03 -24 d. 10 val. ĮVYKS  S/B “ŽALUMA” VISUOTINIS   BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS  ADRESU Antakalnio g.-17, VILNIUJE.

                                             D  A  R  B  O  T  V  A  R  K  Ė

 1. Visuotinio bendrijos narių susirinkimo pirmininko rinkimai.
 2. Visuotinio bendrijos narių susirinkimo sekretoriaus rinkimai.
 3. Bendro naudojimo objektų aprašo patvirtinimas.
 4. Valdybos ataskaita už 2017 m.,esamos bendrijoje situacijos
 5. Finansinės veiklos ataskaita už 2017 m. ir jos aptarimas.
 6. Revizijos ataskaita už 2017 m. ir jos aptarimas.
 7. Pajamų-išlaidų sąmatos vykdimo 2017 m. aptarimas.
 8. Dėl autobusų apsisukimo Brinkiškių g-je aikštelės įrengimo, Žalumos 2,3,8,11,13,17,26,30 ir Brinkiškių gatvių remonto galimybių aptarimas.
 9. Aktyvių sodininkų, besirūpinančių gatvių priežiūra, priskirimas.
 10. Grandininkų pareigybės prasmingumo aptarimas.

    Prašome susirinkimo dalyvius-s/b „Žaluma“ narius turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Susipažinti su darbotvarkės klausimų sprendiniais ir iš anksto pareikšti nuomonę galima bendrijos buveinėje Kęstučio g.-35, trečiadieniais 17-19 val. nuo 2018 -03-07 iki 2018-03-21d.

 

Susirinkimą šaukia bendrijos valdyba

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl teismų

Dabartiniu metu įvairiuose teismuose iniciatyvinės grupės skundo pagrindu nagrinėjamos 26 bylos. Vienoje iš jų pagrindinis ieškovas J. M.

Ieškovas pageidavo dalyvauti teismo procese nagrinėjant 1B sklypo (1.2 ha ploto pelkė) išpirkimo iš valstybės ir jo mažos dalies pardavimo sodininkams aplinkybes. Ieškinio tikslas – atimti sklypą iš bendrijos.

 1. M. teismui pateikė per 70 lapų įvairios sukurtos medžiagos.

Teismas jo prašymą atmetė, nes nebuvo aiškiai ir suprantamai perteiktas tariamas jo teisių pažeidimas. Būta prašyme ir kiek teisiškai keistų teiginių, kaip antai, pelkės nusausinimas, suskaidymas į mažesnius sklypelius ir pardavimas aukcione. Juk netgi dėl pačių sodininkų greta įsigytos žemės teisėtumo vyksta dabartiniai procesai, o pasiūlymas bendrijai prekiauti aukcione valstybine žeme, švelniai tariant, nesusipratimas.

Panašiais galimai melagingais teiginiais ir kvietimais buvo paremtas 2015 metų neeilinis susirinkimas. Surinkta iniciatyvinė grupė ir valdyba, tačiau neesant oficialaus sąrašo, galime tik spėlioti apie tikruosius motyvus bei galimai nusikalstamai bendrijos atžvilgiu veikusius asmenis.

Galime pasidžiaugti tuo, jog mūsų bendrijos sodininkai yra atsakingi ir mąstantys žmonės, nepasiduodantys vienadienėms emocijoms bei bandymams jų sąskaita spręsti asmenines problemas. Mūsų žiniomis į susirinkimą atėjo tik 8 sodininkai, iš kurių 5 tapo valdybos nariais, o 3 revizijos komisijos. Tačiau registrų centre šio neteisėto susirinkimo protokolai nebuvo įregistruoti.

Tačiau net ir nepavykus šiai prieš bendriją nukreiptai akcijai, buvo kreiptasi į apygardos prokuratūrą dėl 2016 metų teisėtai vykusio Visuotinio sb „Žaluma“ susirinkimo pripažinimo negaliojančiu. Siekiama panaikinti visuotinio susirinkimo metu priimtus sprendimus pripažinti negaliojančiais, o Valdybą paskelbti neteisėta. Tačiau ir prokuratūra atmetė šį skundą kaip nepagrįsta, tačiau minėtas asmuo nesustojo toliau. Skelbdamas apie Bendrijos gerovę ir ieškodamas „savos teisybės“ 2017 metais, tuo pačiu klausimu kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą, kuriame bylą pralaimėjo. Teismas J. M. ieškinio netenkino ir priteisė iš ieškovo 800 eurų bendrijos patirtų išlaidų apmokėjimui.

Pateikiamas J. M. prašymas

Valdybos pirmininkas