Pereiti prie turinio

Pranešimas apie visuotinį susirinkimą

D   Ė   M  E   S   I   O !

                   Panaikinus karantiną, š. m. liepos 4 d. šaukiamas visuotinis bendrijos narių susirinkimas, kuris vyks Žalumos 27-oje g., sklype Nr.13, 11val.

Neįvykus pirmajam susirinkimui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas š. m. liepos 18 d., kuris vyks Žalumos 27-oje g., sklype Nr.13, 11 val.

Jeigu karantinas būtų atnaujintas, galimi pasikeitimai ir dėl susirinkimo sušaukimo datos.

Atkreipiame dėmesį, kad dauguma apribojimų išlieka –  atvykusiems į susirinkimą būtina dėvėti apsaugines kaukes ir tarp dalyvių laikytis privalomo atstumo.

Darbotvarkė:

  1. Visuotinio susirinkimo pirmininko rinkimai.
  2. Visuotinio susirinkimo sekretoriaus rinkimai.
  3. Valdybos veiklos ataskaita už 2019 m. ir jos tvirtinimas.
  4. Ekspertizės akto apie bendrijos ūkinę-finansinę veiklą už 2019 pristatymas ir jo tvirtinimas.
  5. Sodininkų ir kitų asmenų prašymų svarstymas.
  6. Bendro naudojimo ir įsiterpusių žemės sklypų nuomos arba išsipirkimo klausimų nagrinėjimas ir sprendimų priėmimas.
  7. Pajamų-išlaidų sąmatos 2020 m.
  8. Įvairių ūkinių klausimų, pasiūlymų aptarimas.

 

Susirinkimą šaukia sodininkų bendrijos valdyba.