Pereiti prie turinio

APIE BENDRIJĄ

MOKESČIAI IR KONTAKTAI ČIA:

Šalia Vilnojos ežero, Vilniaus r. yra įsikūrusi sodininkų bendrija „Žaluma“. Bendrija oficialiai įregistruota 1991 12 31 d. Bendrija sudaryta iš dviejų dalių: „Žaluma – 1“ ir „Žaluma – 2“. Bendras sodų bendrijos plotas yra -120 ha. Bendrijos narių skaičius yra apie 700. Dalis yra nuolatiniai gyventojai, o kiti „sezoniniai“ sodininkai ar jiems prijaučiantys.

Paskutiniais metais, dėl gerėjančio įvaizdžio, stebime padidėjusį mūsų bendrija susidomėjimą. Jaunos šeimos perka sklypus ir statosi namus pastoviam gyvenimui. Dalis įsigijusių sklypus statosi šiuolaikiškus vasarnamius planuodami gražioje gamtoje praleisti savaitgalius ir atostogas.

Bendrija savo veikloje vadovaujasi LR sodininkų bendrijų įstatymu, bendrijos įstatais, LR Civilinio kodekso nuostatomis. Bendrijos vidaus gyvenimą reglamentuoja Vidaus tvarkos taisyklės.

Bendrijos veiklos tikslai ir rūšys yra:

Įgyvendinti Bendrijos narių bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjų sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu; puoselėti ir tausoti gamtą ir kraštovaizdį, kurti ir įgyvendinti ateities perspektyvinius planus.

Aukščiausia bendrijos valdžia yra Visuotinis narių susirinkimas, kuris renka valdybą, bendrijos pirmininką ir revizijos komisiją.

Nario mokesčių dydį  nustato visuotinis bendrijos narių susirinkimas. Šios lėšos yra naudojamos tiksliniams bendrijos poreikiams.

Bendrijos valdyba aktyviai rūpinasi sprendžiant tiek kasdienines ūkines bendrijos problemas, tiek atstovauja bendriją teisiniuose ginčuose bei stengiasi gesinti sodininkų tarpusavio ginčus.