Pereiti prie turinio

Sodų bendrijų kelių klausimas pagaliau iš Vyriausybės keliauja į Seimą. [Sodininkų bendrijų įstatymo pakeitimo – LSBA red.] įstatymo projektu siūloma numatyti galimybes savivaldybėms, esant sodininkų bendrių iniciatyvai, įsiregistruoti kelius savo nuosavybėn, neformuojant jiems valstybinės žemės sklypo. Skaičiuojama, kad Įstatymui įgyvendinti 2024–2025 metais reikės apie 400 tūkstančių eurų papildomų valstybės, savivaldybių biudžeto ir kitų valstybės fondų lėšų, kurios reikalingos būtinoms registracijos procedūroms atlikti. Planuojama, kad per šį laikotarpį savivaldybėms bus perduota apie 200 tūkstančiai kilometrų sodininkų bendrijų kelių.

Plačiau apie tai:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/810fbce0a38a11ed924fd817f8fa798e?positionInSearchResults=11&searchModelUUID=7e792847-22e4-4d2f-8f3c-8e1b2a797a2f

Reaguodamas į dalies sodininkų susirūpinimą bendrijos finansine padėtimi ir jos apskaita, įkeliu ekspertinio vertinimo aktą su visais pajamų ir išlaidų duomenimis.
Pastebėtina, kad pagal sodininkų bendrijų 2020 m, ir ankstesnių metų įstatymus, numatytas reikalavimas viešinti tiktai visuotinių susirinkimų protokolus .

Valdybos pirmininkas Jonas Narkevičius.

1.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis
2.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis
3.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis
4.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis
5.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis
6.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis
7.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis
8.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis

Gerb. sodininkai, informuoju, kad spalio 15 d. sušauktas susirinkimas be privalomo
suderinimo su bendrijos valdyba, jo rezultatai nereikšmingi.
MES JAME NEDALYVAUSIME
Artimiausiu metu valdyba paskelbs neeilinio susirinkimo datą.

Informuoju, kad neeilinis susirinkimas spalio 15d.yra šaukiamas neteisėtai,  ( SB Įstatymo 16 straipsnio 4 dalis) jo rezultatai bus negaliojantys.

Pirmininkas