Pereiti prie turinio

Reaguodamas į dalies sodininkų susirūpinimą bendrijos finansine padėtimi ir jos apskaita, įkeliu ekspertinio vertinimo aktą su visais pajamų ir išlaidų duomenimis.
Pastebėtina, kad pagal sodininkų bendrijų 2020 m, ir ankstesnių metų įstatymus, numatytas reikalavimas viešinti tiktai visuotinių susirinkimų protokolus .

Valdybos pirmininkas Jonas Narkevičius.

1.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis
2.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis
3.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis
4.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis
5.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis
6.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis
7.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis
8.Ekspertinis vertinimas 2022 m. galutinis

Gerb. sodininkai, informuoju, kad spalio 15 d. sušauktas susirinkimas be privalomo
suderinimo su bendrijos valdyba, jo rezultatai nereikšmingi.
MES JAME NEDALYVAUSIME
Artimiausiu metu valdyba paskelbs neeilinio susirinkimo datą.

Informuoju, kad neeilinis susirinkimas spalio 15d.yra šaukiamas neteisėtai,  ( SB Įstatymo 16 straipsnio 4 dalis) jo rezultatai bus negaliojantys.

Pirmininkas