Pereiti prie turinio

Gerb sodininkai, panagrinėkite mūsų pasiūlytas Vilniaus r. savivaldybei atliekų rūšiavimo aikštelių įrengimo vietas. Jeigu pavyks greitai suderinti su projekto rengėjais aikštelių vietas, mes išliksime pirmame aikštelių įrengimo etape.
Valdybos pirmininkas
Raštas pridedamas čia: projektas

2019-04-25 d. Vyriausybės rūmuose vyks pasitarimas dėl sodininkų bendrijoms  dviejų svarbių klausimų. Pateikiau LRV kanceliarijai raštą vienu iš svarstomų klausimu, kuris labai svarbus dėl galimybių sudaryti taikos sutartis pagal siūlomas apygardos prokuratūros ir nacionalinės žemės tarnybos pateiktas sąlygas: t.y. bendrija privalo primokėti kainų skirtumą tarp bendro naudojimo žemės sklypo išpirkimo kainos ir  individualaus vertinimo būdu ekspertų nustatytos kainos.

Gavau pakvietimą, dalyvausiu.

Informuosiu apie rezultatus.

Kvietimas_lrv

           SODININKŲ BENDRIJA „ŽALUMA“

              Kodas 191518644, Registruota – Minties g. 11-12,

                                  Vilnius, tel. 8 652 6833, el.p. jonas.zaluma@gmail.com

 

 Nacionalinės žemės tarnybos                                                        2019-03-21 Nr.70

prie Žemės ūkio ministerijos

Vilniaus rajono skyriui

 

PRAŠYMAS

Dėl bendro naudojimo žemės nuomos

Prašome išnuomoti sodininkų bendrijai (toliau – s/b, bendrija) „Žaluma“ bendrijos bendriems poreikiams sklypą 1G (4124/0607:783) , kurį Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka s/b „Žaluma“ buvo išpirkusi iš valstybės, o teismo nutartimi – atimtas. Šis sklypas pagal generalinį planą ir suderintą bei patvirtintą aplinkinę ribą patenka į s/b „Žaluma“ teritoriją. Šį bendro naudojimo žemės sklypą bendrija savo  lėšomis (kainavo apie  2700 Eur.) suprojektavo, atliko kadastrinius matavimus ir jį įregistravo Registre. Iki 2013 m. mokėjo nuomos mokesčius, sumokėjo apie 10000 Eur.

Sklypą sudaro apie 2 ha ploto ežero apsauginė juosta, beveik 4,5 ha valstybinis miškas, kuriame vyrauja įvairūs lapuočiai medžiai: baltieji alksniai, pavieniai beržai, lazdynai, karklai. Likusi 8,9 ha ploto sklypo dalis – apsauginė zona yra stataus kalno šlaitas (aukščiausia vieta 15 m virš ežero paviršiaus, yra sumanymų panaudoti gamtines galimybes sukuriant  neparkartojamas emocijų atrakcijas) ir apie 1 ha ploto pelkėtas griovys.

Jau nuo 2009 metų išrinkta nauja valdyba rūpinosi, kad toje teritorijoje galėtų poilsiauti sodininkai ir kiti gyventojai. Jau anksčiau buvo duomenų, kad ši teritorija bus atiduota suinteresuotiems asmenims kaip perkelta žemė iš kitur (iš kito Lietuvos rajono) – bendrija sutrukdė šiems planams. Tačiau panaikinus bendrijos 1G sklypo nuosavybę, buvusi grėsmė atiduoti tiems patiems suinteresuotiems asmenims (užsakiusiems ir užsukusiems teismų maratoną) atsinaujino ir išlieka.

Bendradarbiaujant su Vilniaus r. savivaldybe,  mūsų siūlymu, Sudervės bendrąjame plane numatytas dviračių takas ir poilsinės zonos (Vilniaus r. savivaldybės raštai: 2013-09-06 Nr. A33 (18) 1532 ir 2017-09-26 Nr. A33 (1)-6372, juos pridedame). Dviračių takas ties ežeru yra numatytas patvirtintame visos bendrijos pertvarkymo projekte.

Visą laiką bendrijos buvo prižiūrima ežero pakrantė, šalinami nereikalingi medžiai (to patvirtinimui pridedami 5 Vilniaus r. savivaldybės leidimai). Privatizavus 1G sklypą 2017 m. iš jo teritorijos buvo pašalinta apie 500 m3 bendros krūmynų masės tūrio.

Jau 2016 metais, kai išsipirkome 1G sklypą, paruošėme palankiausios poilsiui teritorijos sutvarkymo projektą, kuriame numatyta įvairių statinių ir vietų, pritaikytų poilsiui (pateikiame keletą ištraukų iš projekto, kuris kainavo 3800 Eur., dalį topografinių matavimų- kainavo 700 Eur., suderintų su savivaldybe ir kitomis tarnybomis).Išsinuomojus sklypą 1G  mes palaipsniui siektume užsibrėžtų tikslų ir projekto sprendinių įgyvendinimo.

Nesuprojektuotoje sklypo dalyje esame numatę konkrečių sprendinių, tinkamų poilsiui. Pavyzdžiui, patvirtiname pirminiame gen. plane lygiausioje vietoje buvo numatytas stadionas (pridedame ištrauką – situaciją iš gen. plano, tai 100 m x 4 m – 0,4 ha plotas). Dalį to stadiono teritorijos prieš eilę metų (apie 2005 metus) užėmė, tikėtina, dabartinių teismų organizatoriai, sugebėję suprojektuoti naujus sklypus ir juos įteisinti (atrodytų – neįmanomus dalykus). Pridedamas „leidimo“ (tai, matomai, atlikta pagal savivaldybės architektės sutikimą leisti padidinti tiktai sklypų dydį, kurie yra įvairiose bendrijos vietose, bet ne ežero apsauginėje zonoje – jų čia nebuvo) suprojektuoti naujus sklypus pagrindas.

Įdomu, kodėl tada nebuvo ginamas viešasis interesas, kaip kad 1G sklypo teisminėje byloje. Sodininkams, mūsų atveju, buvo parduota tik 53 arai, (sulyginimui, naujai apsauginėje zonoje, anksčiau atsiradę sklypai yra 1.2 ha bendro ploto) kurie turėjo teisę tik tą teritoriją tvarkyti, prižiūrėti – nebuvo suteikta jiems teisė apsitverti, o tuo labiau užsiimti statybomis, jų teritorija išlieka bendro naudojimo, kaip ir viso 1G sklypo. Pagal galiojančius teisės aktus žemės naudojimo būdą gali pakeisti savivaldybė, pritarus sodininkų visuotiniam susirinkimui (pridedame savivaldybės 2017-08-03 raštą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr.1101).

Nacionalinės žemės tarnybos (toliau – NŽT) atstovai teisme mus kaltino apgaule, teigė, kad bendrija nuslėpė apie planuojamą dalį išpirktos bendro naudojimo žemės parduoti sodininkams, teigė „jeigu būtų žinoję, nebūtų  pardavę“. Mes neplanavome pardavinėti, skubėjome rengti projektą ir išsipirkti, kad, turintys ryšių su žemėtvarkos ir kitomis tarnybomis, negalėtų perkelti žemės į mūsų teritoriją (jau buvo pavyzdžių ir pakankamai motyvuotų gandų). Parduoti sodininkams ryžomės tik tuomet, kai Vilniaus susivienijimo „SODAI“ organizuotuose seminaruose Žemės ūkio ministerijos vadovai, viceministrai, Žemės politikos departamento vadovas ir kiti atsakingi vadovai ragino skubėti ruošti projektus, patikino, kad susirinkimų sprendimu turėsime teisę disponuoti išpirkta žeme, o taip pat ir parduoti sodininkams. Seminaruose dalyvaudavo ir centrinės NŽT vadovai, Žemėtvarkos skyriaus vadovai, kurie irgi tam pritarė, nes neprieštaravo.

NŽT Vilniaus r. skyriaus vadovė netgi nurodė s/b „Žaluma“ pirmininkui parduoti arba išnuomoti įvardintiems sodininkams (pridedami raštai). Mano žiniomis, vadovė nurodymą gavo galimai iš centrinės NŽT, kadangi sodininkas P. K. kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimą, skųsdamas mane, kad bendrija jam neparduoda 3D sklypo dalies – buvau pakviestas pasiaiškinimui, kodėl nevykdau Sodininkų bendrijų įstatymo 15 str. 15 dalies. Tad kyla klausimas – kas iš tikro yra apgavikas?. Pardavimus sodininkams vykdė daugelis bendrijų, kadangi tam veiksmui draudžiančio įstatymo nėra, priešingai – įstatymas leidžia. Dėl mums galimai numanomų priežasčių tik mūsų bendrija niokojama ir žlugdoma.

Tačiau, nežiūrint į užimtą rekreacijai numatytą projektinę vietą, atlikus nemažai vietovės formavimo, pertvarkymo darbų, būtų galima suformuoti ir įrengti stadioną pagal pirminį projektą. Jame galėtų būti rengiami ne tik sportiniai renginiai, varžybos, treniruotės,žaidimai, bet ir įvairios šventės.

Planuojame miško plote, suderinę su miškotvarkininkais, organizuotume talkas kartu su sodininkais, kurių metu teritoriją išvalytume nuo gausybės griuvenų, puvėkų, sunkiai įveikiamų šabakštynų, paruoštume takelius, tinkamus pasivaikščiojimams.

Galiu užtikrinti, kad didelė (650 narių) s/b „Žaluma“  pajėgtų tinkamai prižiūrėti visą 1G sklypą ir jį, kaip ir visą laiką planavo ir ruošėsi, besąlygiškai naudotų rekreaciniams tikslams, sodininkų poilsiui, todėl prašome jį išnuomoti 50 metų.

PRIDEDAMA:

 1. SB „Žaluma“ bendrijos narių susirinkimo pažyma dėl sklypo 1G išsipirkimo.
 2. Vilniaus rajono savivaldybės raštai (2 vnt.);
 3. Vilniaus rajono savivaldybės leidimai netinkamų medžių iškirtimui (5 raštai);
 4. Sklypo 1G rekreacinės teritorijos sutvarkymo ir topografinių matavimų planas;

5  Ištrauka iš gen. plano dėl numatyto stadiono;

 1. „Leidimas“ projektuoti naujus sklypus;
 2. Vilniaus rajono savivaldybės raštas dėl žemės naudojimo būdo pakeitimo;
 3. NŽT Vilniaus r. nurodymai parduoti arba išnuomoti sodininkams išpirktą žemę;
 4. 1G sklypo reikalingumo pagrindimas (2015-10-26 raštas NŽT).

 

Pagarbiai,

S/b „Žaluma“ valdybos pirmininkas Jonas Narkevičius,

B.M. Gimbutienės-4, Vilnius.

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

KELIŲ IR GATVIŲ ĮTRAUKIMO Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS

REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠĄ, KOMISIJOS

POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. 1/2019

2019 m. kovo mėn. 22 d.

10.00 val., 201 kab.

Komisijos pirmininkas:

Liucina Kotlovska, Administracijos direktorė,

Komisijos sekretorius:

Romuald Dadelo, Statybos skyriaus vyr. specialistas.

Komisijos nariai:

Rimantas Gerdvilis, Statybos skyriaus vedėjas; Evelina Jurcevič, Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vyr. specialistė;

Jurijus Jelinskis, Statybos skyriaus vyr. specialistas.

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:

1 PRAŠYMAS: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ,,Kelių ir gatvių įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašąkomisijos klausimas kelio Nr. VL2930 Privažiuojamasis kelias prie Marijoniškės nuo kelio 5221 Dūkštos-Paąžuoliai, Dūkštų sen., išbraukymas sąrašo.

NUTARTA:

1.1. Dūkštų sen., kelias Nr. VL2930 Privažiuojamasis kelias prie Marijoniškės nuo kelio 5221 Dūkštos-Paažuoliai k. - pritarta išbraukimui.

2 PRAŠYMAS: 2018-12-05 Nemenčinės seniūnijos prašymas Nr. A34(1)-7390 dėl kelio atkarpos Pučkalaukio g. 26, Pučkalaukio k. įtraukimo į Sąrašą.

NUTARTA:

2.1. Nemenčinės sen., Pučkalaukio k., Pučkalaukio g. Kelio atkarpą į sklypą Pučkalaukio g. 26 - pritarta įtraukimui.

3 PRAŠYMAS: 2018-12-13 E. A. prašymas Nr. A34(1)-7556 dėl kelio atkarpos Žarniškių vs. įtraukimo į Sąrašą.

NUTARTA: 3.1. Nemenčinės sen., Žarniškių vs., Kelio atkarpą į sklypą Žarniškių vs. 5 - nepritarta įtraukimui.

4 PRAŠYMAS: 2018-12-17 Piliakalnio k. prašymas Nr. A34(1)-7611 dėl kelio atkarpos Zarniškių vs. įtraukimo į Sąrašą.

NUTARTA: 4.1. Nemenčinės sen., Piliakalnio k., Užusienio g. - nepritarta įtraukimui.

5 PRAŠYMAS: 2019-02-05 Riešės seniūnijos prašymas Nr. A38(1)-268 del Dvaro g., Pikeliškių k. ir Neries g., Bratoniškių k., atkarpų įtraukimo į Sąrašą.

NUTARTA: 5.1. Riešės sen., Pikeliškių k., Dvaro g. atkarpa - pritarta įtraukimui; 5.2. Riešės sen., Bratoniškių k., Neries g. atkarpa - pritarta įtraukimui.

6 PRAŠYMAS: 2019-01-24 Nemenčinės m. seniūnijos prašymas Nr. A38(1)-160 dėl kelio atkarpos M. K. Oginskio g. įtraukimo į Sąrašą.

NUTARTA: 6.1. Nemenčinės m. sen., Nemenčinės m., M. K. Oginskio g. atkarpa - pritarta įtraukimui.

7 PRAŠYMAS: 2019-01-24 sodininkų bendrijos ,,Žaluma“ prašymas Nr. A34(1)-346 dėl Brinkiškių g. atkarpos ir Žalumos g., Brinkiškių k., Dūkštų sen. įtraukimo į Sąrašą.

NUTARTA: 7.1. Dūkštų sen., Brinkiškių k., Brinkiškių g. atkarpa ir Žalumos g. - pritarta įtraukimui.

8 PRAŠYMAS: 2019-02-14 Paberžės seniūnijos prašymas Nr. A38(1)-316 dėl Alyvų g., Lygialaukio k. įtraukimo į Sąrašą.

NUTARTA: 8.1. Paberžės sen., Lygialaukio k., Alyvų g. atkarpa - pritarta įtraukimui.

9 PRAŠYMAS: 2019-03-05 V. B. prašymas Nr. A34(1)-1086 dėl kelio atkarpos tarp Kiparisų ir Molėtų g., Didžiosios Riešės k., Riešės sen. įtraukimo į Sąrašą.

NUTARTA:

9.1. Riešės sen., Didžiosios Riešės k., kelio atkarpa tarp Kiparisų ir Molėtų g. - pritarta įtraukimui.

10 PRAŠYMAS: 2019-03-08 Riešės seniūnijos prašymas Nr. A38(1)-400 dėl Mokyklos g. atkarpos, Didžiosios Riešės k. ir Stanislovo Bortkevičiaus g., Pikeliškių k., įtraukimo į Sąrašą.

NUTARTA: 10.1. Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Mokyklos g. atkarpa - nepritarta įtraukimui; 10.2. Riešės sen., Pikeliškių k., Stanislovo Bortkevičiaus g. - pritarta įtraukimui.

11 PRAŠYMAS: 2019-03-14 Paberžės seniūnijos prašymas Nr. A33(35)-4 dėl jungiamojo kelio tarp Vilniaus g. ir Pušų g., Paberžės sen., Paberžės k., įtraukymo į sąrašą.

NUTARTA:

11.1. Paberžės sen., Paberžės k., jungiamasis kelias tarp Vilniaus g. ir Pušų g. - pritarta įtraukimui.

11 PRAŠYMAS: 2019-03-18 J. B. prašymas Nr. A34(1)-1371 dėl privažiavimo kelio į Draustinio g. 19C, Avižienių sen., Bajorų k., įtraukymo į sąrašą.

NUTARTA: 11.1. Avižienių sen., Bajorų k., privažiavimo kelias į Draustinio g. 19C - nepritarta įtraukimui.

13 KITI KLAUSIMAI:

Pagal eilės tvarka (pridedamas Priedas Nr. 15) 110 punktams pritarta Kelių atkarpų pratęsimui, sutrumpinimui, panaikinimui bei pavadinimų keitimui.

Komisijos pirmininkas

Liucina Kotlovska

Komisijos sekretorė

Romuald Dadelo

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga
Gedimino pr. 19
01103 Vilnius
Tel. (8 5) 239 1001
Faks. (8 5) 239 1212 El. paštas zum@zum.lt
http://www.zum.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188675190 Atsiskaitomoji sąskaita
LT674010042400070079
Luminor Bank AB

Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarijai

Kopija
Teisingumo ministerijai
Lietuvos savivaldybių asociacijai
Vilniaus susivienijimui „Sodai“
Kauno susivienijimui „Sodai“
Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijai 2019- Nr.
Į 2019-01-11 Nr. S-82

DĖL PAVEDIMO VYKDYMO

Žemės ūkio ministerija vykdydama Ministro Pirmininko pavedimo, įforminto Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio 2019-01-11 rezoliucija Nr. S-82 (toliau – Pavedimas), 1.1 papunktį, teikia nuomonę dėl sodininkų bendrijų teritorijose esančių sodo žemės sklypų, kurie teisės aktų nustatyta tvarka pagal sodo suplanavimo projekto sprendinius buvo numatyti skirti individualiam mėgėjų sodo sklypų naudojimui, tačiau sodininkų bendrijos nariams nebuvo skirti ar minėtų narių nebuvo įsigyti, tolesnio naudojimo galimybių.
Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys sodininkų bendrijų teritorijoje esančių žemės sklypų įsigijimą, yra Lietuvos Respublikos žemės įstatymas, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas, Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimas Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje“.
Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad mėgėjų sodo teritoriją sudaro sodininkų ir kitų asmenų, įsigijusių mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą, naudojama nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomų sklypų ir bendrojo naudojimo žemė, kuri teisės aktais buvo skirta mėgėjų sodininkystei plėtoti (kolektyviniams sodams steigti) arba priskirta pagal vėliau patikslintą žemės valdos projektą ar teritorijų planavimo dokumentą, o šio įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad mėgėjų sodo teritorija, tai savivaldybės ar jos dalies bendrojo plano sprendiniuose pažymėta, išskyrus atvejus, kol savivaldybės ar jos dalies bendrasis planas nėra parengtas, teisės aktu mėgėjų sodininkystei skirta teritorija, suformuota pagal žemės valdos projektą ar teritorijų planavimo dokumentą ir suskirstyta į sodininkų ir kitų asmenų nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomus sodo sklypus ir bendrojo naudojimo žemę (rekreacijai ir kitoms reikmėms).
Lietuvos Respublikos žemės reformos 8 straipsnio 7 dalyje numatyta, jog sodininkų bendrijoms, šių bendrijų nariams ir kitiems asmenims valstybinė žemė parduodama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Taip pat minėto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad sodininkų bendrijų nariams ir kitiems sodų sklypų naudotojams mėgėjų sodo teritorijoje parduodami žemės sklypai formuojami pagal žemės valdos projektą ar teritorijų planavimo dokumentą ir turi būti ne didesni kaip 0,12 ha, išskyrus atvejus, kai žemė parduodama šio įstatymo 8 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Žemės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 2 punkte numatyta, kad valstybinės žemės sklypai parduodami be aukciono, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jie suteikti sodininkų bendrijoms, šių bendrijų nariams, taip pat kiti mėgėjų sodo teritorijoje esantys žemės sklypai – jų naudotojams. Sodo sklypai, sodininkų bendrijos valdybos sprendimais suteikti bendrijų nariams ir naudotojams iki 1995 m. gegužės 18 d., prilyginami suteiktiems teisės aktų nustatyta tvarka.
Mėgėjų sodo teritorijoje esančių valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos tvarką bei sąlygas, taip pat asmenų, perkančių ar nuomojančių šiuos valstybinės žemės sklypus, teises ir pareigas reglamentuoja Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje“ (toliau – Taisyklės). Taisyklių 6 punkte nurodyta, kad mėgėjų sodo teritorijoje parduodami ne didesni kaip 0,12 hektaro ploto valstybinės žemės sklypai, išskyrus atvejus, kai parduodamas įsiterpęs valstybinės žemės sklypas. Taisyklių 3.1.1 papunktyje nurodyta, kad sodininkų bendrijų nariai ir kiti asmenys turi teisę įsigyti teisės aktų nustatyta tvarka suteiktus, taip pat kitus mėgėjų sodo teritorijoje esančius ir įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu naudojamus valstybinės žemės sklypus, o 3.1.2 papunktyje nurodyta, kad minėtieji asmenys taip pat turi teisę įsigyti įsiterpusius valstybinės žemės sklypus.
Pažymėtina, kad sodininkų bendrijų teritorijose pasitaiko žemės plotų, kurie teisės aktų nustatyta tvarka pagal sodo suplanavimo projekto sprendinius buvo numatyti skirti individualiam mėgėjų sodo sklypų naudojimui, tačiau sodininkų bendrijos nariams nebuvo skirti ar minėtų narių nebuvo įsigyti. Nors piliečiai pageidauja įsigyti minėtus žemės plotus, tačiau šiuo metu teisės aktai nenumato galimybės sodininkų bendrijų nariams ar kitiems asmenims įsigyti nenaudojamą sodininkų bendrijos teritorijoje esančią galimai ne bendrojo naudojimo žemę (t. y. neskirtą rekreacijai ir kitoms reikmėms).
Manome, kad siekiant visapusiškai plėtoti mėgėjų sodininkystę, puoselėti ir tausoti gamtą ir kraštovaizdį turi būti vengiama sodininkų bendrijos teritorijoje esančių „nenaudojamų“ žemės plotų ir sudaroma galimybė sodininkų bendrijų teritorijoje esančius žemės sklypus, kurie teisės aktų nustatyta tvarka pagal sodo suplanavimo projekto sprendinius buvo numatyti skirti individualiam mėgėjų sodo sklypų naudojimui, tačiau sodininkų bendrijos nariams nebuvo skirti ar įsigyti, sodininkų bendrijų nariams ir kitiems asmenims įsigyti.
Šiuo atveju teisės aktais galėtų būti numatytas laikotarpis, iki kurio asmenys, kurie turėjo teisę teisės aktų nustatyta tvarka pagal sodo suplanavimo projekto sprendinius įsigyti naudojamus sodo žemės sklypus, galėtų užbaigti pradėtas minėtų žemės sklypų įsigijimo procedūras. Numatytajam laikotarpiui pasibaigus tokie žemės sklypai, kuriuos įsigyti tam turėję teisę asmenys visgi jų neįsigijo, galėtų būti suformuoti bei įregistruoti Nekilnojamojo turto registre valstybės žemės patikėtinio, t. y. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, vardu ir uždarojo aukciono būdu, o jam neįvykus, atviro aukciono būdu parduodami sodininkų bendrijų nariams ir kitiems asmenims.
Tuo atveju, jeigu asmuo dėl teisinio tokių sklypų įsigijimo reglamentavimo pasikeitimo netenka teisės įsigyti iš valstybės jam teisės aktų nustatyta tvarka skirto sodo žemės sklypo, už kurį įmokėtos įmokos valstybės vienkartinėmis išmokomis ar pinigais, jam išmokama atitinkama piniginė kompensacija.
Taip pat manome, kad tie sodininkų bendrijų teritorijose esantys sodo žemės sklypai, kurie pagal sodo suplanavimo projekto sprendinius buvo numatyti skirti individualiam mėgėjų sodo sklypų naudojimui, tačiau sodininkų bendrijos nariams nebuvo skirti, taip pat galėtų būti suformuoti bei įregistruoti Nekilnojamojo turto registre valstybės žemės patikėtinio, t. y. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, vardu ir uždarojo aukciono būdu, o jam neįvykus, atviro aukciono būdu parduodami sodininkų bendrijų nariams ir kitiems asmenims.
Minėtų nuostatų įgyvendinimui turėtų būti pildomos Žemės įstatymo ir Žemės reformos įstatymo bei poįstatyminių teisės aktų nuostatos.
Taip pat informuojame, kad vykdant Pavedimo 1.3 papunktį 2019 m. sausio 21 d. Žemės ūkio ministerijoje įvykusio pasitarimo metu kartu su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos atstovais buvo išnagrinėtas klausimas dėl sąvokos „sodo kelias“ apibrėžimo įteisinimo atitinkamuose teisės aktuose. Pasitarimo metu konstatuota, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 4 straipsnio 3 dalimi, sodo kelias suprantamas kaip fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų padalinių reikmėms naudojamas vidaus kelias, kuris nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims. Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, manome, kad papildomos sąvokos „sodo kelias“ apibrėžimo įteisinimas teisės aktuose būtų perteklinis.

Viceministras Evaldas Gustas

Alina Šileikienė, tel. (8 5) 210 0523

2018 m. sausio mėn. sodininkas XX dukros įgaliotas krepėsi į teismą dėl 2016 m. visuotinio bendrijos narių susirinkimo sprendinių panaikinimo, kadangi jis negavo pranešimo apie įvyksiantį susirinkimą ir jame nedalyvavo.
Pirmos instancijos ir apygardos apeliacinis teismas jo ieškinį atmetė, XX privalės iš dalies padengti bendrijos patirtas išlaidas-890 Eurų.
Su visa medžiaga galite susipažinti ČIA:

Vilniaus susivienijimo „Sodai“ valdybai       Nr. 57

2018-12-20

 

Prisiminus paskutinį valdybos posėdį atsakingai pareiškiu, kad jokių priešiškų veiksmų, tiek prieš susivienijimo pirmininką, tiek prieš draugijos pirmininką, nevykdžiau.

Mano pasiųstas raštas buvo priverstinis, kadangi gerb. pirmininkai nepateikė ministerijai valdybos posėdyje vieningai priimto kreipimosi ( buvo nuspręsta, jog sudaryta darbo grupė  prie teksto turinio dar turi “gerokai padirbėti”, tačiau kažkodėl nebuvo padirbėta). Pažymėtina, kad tiesiogiai viceministrui nusiųstas raštas skaitomas neoficialus ir į jį gali būti neatsakoma. Valstybinėms įstaigoms oficialūs raštai teikiami tik per kanceliariją, užregistruojami ir įstaigos vadovų nukreipiami kur reikalinga. Pvz. aš raštą kaip susivienijimo valdybos narys Žemės ūkio ministerijai pateikiau lapkričio 4 d., nors nesu įtakingas, kaip buvo teigiama “kažkoks eilinis pirmininkėlis”, tačiau atsakymą iš ŽŪM pasirašytą viceministro gavau lapkričio 22 d. Nr. 3JA-287(8.14) – kaip ir priklauso, ne vėliau kaip per 20 dienų,).

Valdybos posėdyje paaiškinau, kad pagal man suteiktą informaciją, kad sprendžiant teisės akto  dėl žemės įvertinimo tvarkos pakeitimo klausimą, ministerijai būtų naudinga žinoti oficialią sodininkų susivienijimo ir sodininkų draugijos  poziciją.

Kadangi mūsų vadai neįvykdė valdybos priimto sprendimo  , aš parodžiau iniciatyvą ir minėtą raštą taip pat išsiunčiau keliems susivienijimų pirmininkams, kad ir jie tuo pačiu klausimu kreiptųsi į ŽŪM. Tai dariau ne dėl savo interesų, o dėl visų sodininkų bendrijų interesų, nesuprantu, kas čia blogo. Juk mūsų visų, sakyčiau,  pareiga rūpintis bendrais sodininkų reikalais.

Gerb. Pirmininkas akcentavo, kad visada reikia geranoriškai elgtis, reikia apsitarti ir suderinti veiksmus. Aš tam visiškai pritariu. Tačiau ar tai nuoširdūs žodžiai, ar pas mus taip ir yra, ar taip įmanoma? Juk nuo pat pradžių aš taip ir dariau, kreipiausi į Jus raštu paaiškindamas klausimo svarbą ir realią galimybę pasiekti teigiamų rezultatų. Tačiau Jūs pareikalavote šaukti neeilinį valdybos posėdį, argi to reikėjo? Įdomiai atrodo, šiuo labai aiškiu klausimu reikia valdybos posėdžio, o dėl sodininkų įstatymo daugelio straipsnių pakeitimo ir naujų įtraukimą, bei labai sodininkų bendrijoms tinkamo 6 straipsnio 1 dalies (dėl gatvių pridavimo savivaldybėms) pakeitimo jau nereikėjo. Valdybos posėdyje iš karto kategoriškai atsisakėte pasirašyti, galutinai taip ir gavosi. Draugijos pirmininkas elgėsi taip pat- nepasirašė. Panašiai gavosi ir kitais klausimais. Kažkur rugpjūčio, rugsėjo mėn. atkreipiau dėmesį, kad reikėtų pareikšti Aplinkos ministerijai nuomonę dėl ruošiamo Seimui atliekų tvarkymo įstatymo pataisų ir dėl saugotinų medžių kriterijų patikslinimo. Ar buvo sureaguota?-ne. Iš Aplinkos ministerijos gavau paaiškinimus ir persiunčiau Jums, tuo tarpu susitikime su savivaldybės pareigūnais prisiklausėme nebūtų reikalavimų. Manau, kad aš tinkamai elgiausi pagal esamą realią tikrovę, ir kas labai svarbu, niekam nepakenkiau ir nesiekiau , kad taip atsitiktų.

Visumoje, manau, kad Jums derėjo padėkoti už mano pastangas padėti sodininkų bendrijoms ir tuo pačiu Jums, o ne niekinti.

Iki šiol nesuprantu kodėl mūsų vadovai nusistatę prieš sodininkų interesus.

Kitų man mestų kaltinimų nekomentuosiu, kadangi Jūs puikiai žinote, jog visa tai išgalvota, sukurta.

Noriu pabrėžti, kad per eilę metų pavyko suprasti daugelį sodininkams aktualių klausimų, problemų. Teko domėtis ir aiškintis ne tiktai įvairių įstatymų subtilybes, bet ir konsultuotis neaiškiais, ginčitinais klausimais su įvairiomis ir įvairaus lygio institucijomis. Sugaišta marios laiko. Paskutiniais metais valdybos posėdžiuose diskusijų ir nuomonių išklausymo bei įvertinimo praktiškai nebuvo,  akivaizdžiai nereikalinga ir mano žinios, kurios galėtų būti naudingai panaudotos bendram darbui, bet sprendimai, daugumoje atvejų, priimami vienasmeniškai, todėl:

 nuo šios dienos, dėl beprasmiškai gaištamo laiko, pasitraukiu iš susivienijimo Vilniaus “SODAI” valdybos narių.

Dar norėčiau paprašyti, kad viešoje erdvėje ir sodininkams neskelbtumėte, kad s/b “Žaluma” apgaulės būdu įsigijo bendro naudojimo žemę ir, pažeidus įstatymus, dalį jos pardavė sodininkams, kadangi tai yra netiesa.

Pateikiu keletą dokumentų  įrodančių  mūsų teisėtus, be apgaulės veiksmus, siūlau susipažinti, įvertinti ir apmastyti, manau, kad tie dokumentai pravers ir susivienijimo veikloje.

Pažymėtina, kad teisminiai procesai dar nesibaigė, tad per anksti esam smerkiami, tikimės kad Lietuvoje įmanoma pasiekti teisingumą ir mes laimėsime, nors užsukto teismų maratono iniciatoriai, kai kuriais klausimais, ir yra gana pajėgūs.

Pridedama:

 1. Kasacinis skundas- 2 lapai.
 2. ŽŪM kanclerės atsakymas- 2 lapai.
 3. Skundo prezidentūrai įvertinimas-2 lapai.
 4. ŽŪM vice ministro išaiškinimas-3 lapai.
 5. Skundų nagrinėjimas NŽT (iš svetainės).
 6. NŽT rizikų prevencijos departamento išaiškinimas-2 lapai.
 7. Seminarų medžiaga-3 lapai.
 8. Atsakymas sodininkui K.-2 lapai.
 9. Atsakymas sodininkui M.-2 lapai.

 

Linkiu susivienijimo kolektyvui ir valdybos nariams linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų.

 

Pagarbiai,

Buvęs susivienijimo valdybos narys – Jonas Narkevičius

 

 

From: Lina Kanišauskienė <Lina.Kanisauskiene@registrucentras.lt>
Date: 2018-11-06, an, 15:32
Subject: Dėl SB Žaluma prašymo
To: jonas.zaluma@gmail.com <jonas.zaluma@gmail.com>
Cc: N.N

 

Laba diena,

valstybės įmonėje Registrų centre 2018-10-29 iš Jūsų yra gautas Sodininkų bendrijos „Žaluma“ prašymas dėl žemės sklypo, esančio Žalumos 30-oji g., Brinkiškių k., Vilniaus r., mokestinės vertės patikslinimo pagal UAB „Capital vertinimas“ turto vertinimo ataskaitą Nr. 18-N08-50.

 

Registrų centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, 2018-10-31 apie gautą mokesčio mokėtojo prašymą informavo Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

 

Šiuo metu prašymas perduotas ir prašymą nagrinėja Registrų centro Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų prašymų nagrinėjimo komisija Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 9, 11 straipsniuose ir Nekilnojamojo turto mokesčio ir žemės mokesčio mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklėse (patvirtintose Registrų centro direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. v-115 „Dėl Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“) nustatyta tvarka.

 

 Registrų centre Sodininkų bendrijos „Žaluma“ prašymas / raštas dėl žemės sklypo, kadastro numeris 4124/0607:718, Vilniaus raj. Dūkštų sen., Brinkiškių km., s/b Žaluma, Žalumos 26-oji g,-45, vidutinės rinkos vertės nėra gautas.  

 

Pagarbiai

 

Lina Kanišauskienė

 

Skyriaus vedėja – Nekilnojamojo turto vertinimo departamento viršininko pavaduotoja

Rinkos tyrimų ir duomenų analizės skyrius

Nekilnojamojo turto vertinimo departamentas

 

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius

Adresas korespondencijai:

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius,

Tel. (8 5) 268 8346

Faks. (8 5) 268 8311

El. p.lina.kanisauskiene@registrucentras.lt

www.registrucentras.lt