Pereiti prie turinio

Pranešimas apie visuotinį susirinkimą

    D   Ė   M   E   S   I   O !

       2018 -03 -24 d. 10 val. ĮVYKS  S/B “ŽALUMA” VISUOTINIS   BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS  ADRESU Antakalnio g.-17, VILNIUJE.

                                             D  A  R  B  O  T  V  A  R  K  Ė

  1. Visuotinio bendrijos narių susirinkimo pirmininko rinkimai.
  2. Visuotinio bendrijos narių susirinkimo sekretoriaus rinkimai.
  3. Bendro naudojimo objektų aprašo patvirtinimas.
  4. Valdybos ataskaita už 2017 m.,esamos bendrijoje situacijos
  5. Finansinės veiklos ataskaita už 2017 m. ir jos aptarimas.
  6. Revizijos ataskaita už 2017 m. ir jos aptarimas.
  7. Pajamų-išlaidų sąmatos vykdimo 2017 m. aptarimas.
  8. Dėl autobusų apsisukimo Brinkiškių g-je aikštelės įrengimo, Žalumos 2,3,8,11,13,17,26,30 ir Brinkiškių gatvių remonto galimybių aptarimas.
  9. Aktyvių sodininkų, besirūpinančių gatvių priežiūra, priskirimas.
  10. Grandininkų pareigybės prasmingumo aptarimas.

    Prašome susirinkimo dalyvius-s/b „Žaluma“ narius turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Susipažinti su darbotvarkės klausimų sprendiniais ir iš anksto pareikšti nuomonę galima bendrijos buveinėje Kęstučio g.-35, trečiadieniais 17-19 val. nuo 2018 -03-07 iki 2018-03-21d.

 

Susirinkimą šaukia bendrijos valdyba